Dig.IT drogą do transformacji cyfrowej dla MŚP

# MŚP # FENG # Dotacje na innowacje
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP) jest w trakcie przygotowań do startu nowego projektu pod nazwą „Dig.IT. Transformacja cyfrowa polskich MŚP”. Konkurs ten skierowany jest do przedsiębiorców MŚP z sektora przemysłu, produkcji i usług na rzecz przemysłu, którzy chcą podnieść swój poziom dojrzałości cyfrowej poprzez udany proces transformacji cyfrowej. W szczególności program premiuje mikro i małe przedsiębiorstwa, które wspierają działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz odznaczają się przewagą konkurencyjną.
 

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

 • Nazwa działania: Dig.IT. Transformacja cyfrowa polskich MŚP
 • Typ wnioskodawcy: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)
 • Data początkowa: informacje wkrótce
 • Data końcowa: informacje wkrótce
 • Planowana kwota dofinansowania: 140 000 000 PLN
 • Sposób wyboru projektów: konkurencyjny
 • Cel szczegółowy: Kompleksowe wsparcie przedsiębiorstw MŚP, których celem jest podniesienie poziomu dojrzałości cyfrowej swoich przedsiębiorstw w wyniku transformacji cyfrowej.
 • W ramach grantu można otrzymać wsparcie w obszarach:
  • automatyzacji procesów i analityki biznesowej,
  • cyfrowej sprzedaży i kontaktu z klientem,
  • wykorzystania rozwiązań chmurowych,
  • wykorzystania sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego,
  • cyberbezpieczeństwa,
  • zarządzania zasobami przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rozwiązań.
 • Dofinansowanie można przeznaczyć na:
  • zakup i wdrożenie gotowego oprogramowania i/lub zakup zleconych prac programistycznych w celu wytworzenia i wdrożenia dedykowanego oprogramowania – koszty obligatoryjne,
  • koszty szkoleń pracowników, koszty niezbędnych środków trwałych oraz koszt nabycia materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów – koszty fakultatywne (maksymalnie 40% kosztów kwalifikowalnych).
 • Informacje dodatkowe:
  • Minimalna wartość wnioskowanego grantu wynosi 150 000 PLN i nie przekracza 850 000 PLN.
  • Minimalny poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów projektu.
  • Projekt nie może rozpocząć się wcześniej niż po dniu złożenia wniosku.
  • Wnioskodawca zamknął co najmniej 5 pełnych lat obrotowych. 

Masz pytania do autora?

Powiązane artykuły

Nabór wniosków na badania i rozwój z wdrożeniem w województwie śląskim

Już 27.06.2024  startuje kolejny w tym roku konkurs na dofinansowanie prac B+R wraz z wdrożeniem w ramach Funduszy Europejskich dla Śląska. Ta edycja ukierunkowana będzie na transformację gospodarczą i środowiskową ...

Czytaj
Nowa Ścieżka SMART ogłoszona!

PARP oraz NCBiR ogłosiły kolejne konkursy Ścieżka SMART w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021–2027. Adresatami działania są mikro, małe, średnie ...

Czytaj
Nabór wniosków „Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe”

NCBR ogłosiło konkurs „Szybka Ścieżka – Innowacje cyfrowe”, który jest skierowany do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji przemysłu ...

Czytaj