Dotacja B+R w małopolskim
Jakie projekty kwalifikują się do wsparcia?

W działaniu 1.1 kwalifikują się projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe w tym tworzenie prototypów lub instalacji demonstracyjnych i testowanie ich również przy zaangażowaniu użytkowników końcowych wraz z przygotowaniem do wdrożenia. Prace rozwojowe są obligatoryjne. Rezultatem prac B+R musi być innowacja produktowa lub technologiczna wdrożona na rynek (definicję innowacji znajdziesz tu), Wsparciem mogą zostać objęte projekty wpisujące się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje woj. małopolskiego tj. nauki o życiu (life science),  chemia, produkcja metali, energia zrównoważona, technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT), elektrotechnika i przemysł maszynowy, przemysły kreatywne i czasu wolnego.

badania przemysłowe (TRL 2-6)  

To prace nastawione na dokonanie postępu w stanie techniki poprzez praktyczne zastosowanie  wyników badań naukowych / podstawowych w celu opracowania nowych produktów czy technologii. Badania przemysłowe kończą się na modelach/prototypach, które są przetestowane w warunkach symulacyjnych lub zbliżonych do rzeczywistych.

prace rozwojowe (TRL 7-9)

To dalszy rozwój technologii lub produktu polegający na budowie finalnych prototypów i ich demonstracji w warunkach rzeczywistego funkcjonowania, mających na celu ich końcową walidację przed wdrożeniem na rynek. Prace rozwojowe kończą się demonstratorem technologii w pełnej skali tj. docelowej dla danego produktu czy technologii.

prace przedwdrożeniowe

 • przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej,
 • koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i wzorów użytkowych,
 • szkolenia personelu badawczego zatrudnionego bezpośrednio do realizacji projektu w zakresie dotyczącym projektu.

 

Wsparcie B+R w małopolskim
Kto może aplikować?

Wsparcie przeznaczone jest dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, a także dużych przedsiębiorstw tzw. small mid-caps prowadzących działalność na terenie woj. małopolskiego. Przedsiębiorcy będą mogli aplikować o dotację na prace B+R samodzielnie, jak również w ramach konsorcjum z innym przedsiębiorstwem lub organizacjami badawczymi, organizacjami pozarządowymi, a także ośrodkami innowacji

Przedsiębiorstwa MŚP

zatrudnienie < 250 osób oraz
aktywa bilansu < 43 mln euro lub
przychody < 50 mln euro
(liczone dla całej grupy kapitałowej oraz podmiotów powiązanych)

Przedsiębiorstwa small mid-cap

przedsiębiorstwo niebędące MŚP, zatrudniające < 499 osób - liczone dla całej grupy kapitałowej oraz podmiotów powiązanych.

Konsorcja przedsiębiorstw

Konsorcjum small mid cap lub MŚP jako liderzy z innymi small mid cap lub MŚP. 

Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych

Konsorcjum small mid cap lub MŚP z jednostkami naukowymi, organizacjami pozarządowymi, a także ośrodkami innowacji z przedsiębiorstwem jako liderem. 

Pozyskanie dotacji na B+R w małopolskim
Koszty kwalifikowane do wsparcia

Dotacja B+R współfinansuje cały proces tworzenia i przygotowania do wdrożenia innowacji. Koszty, które nie mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych mogą być finansowane z kosztów pośrednich stanowiących maksymalnie 15% kosztów personelu t. Innology zapewnia doradztwo w pozyskaniu dotacji unijnej na badania i rozwój, w tym oceni i doradzi jakie koszty twojego projektu kwalifikują się do wsparcia i jak je uzasadnić żeby zostały zakwalifikwoane do dofinansowania.

wynagrodzenia zespołu R&D

wynagrodzenia zespołu R&D

podwykonawstwo prac R&D

podwykonawstwo prac R&D

środki trwałe będące elementem prototypu

środki trwałe będące elementem prototypu

zakup sprzętu laboratoryjnego

zakup sprzętu laboratoryjnego

materiały i surowce do badań

materiały i surowce do badań

amortyzacja lub leasing aparatury badawczej

amortyzacja lub leasing aparatury badawczej

amortyzacja lub koszty użytkowania WNIP

amortyzacja lub koszty użytkowania WNIP

wynajem powierzchni laboratoryjnej

wynajem powierzchni laboratoryjnej

pomocnicze usługi obce

pomocnicze usługi obce

koszty pośrednie

koszty pośrednie

Dofinansowanie B+R w małopolskim
Jakie są poziomy dotacji?

Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 300 tys pln. Maksymalna wielkość kosztów kwalifikowanych wynosi 30 mln pln. Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzaju prac wykonywanych w projekcie oraz od wielkości przedsiębiorstwa. Poniżej przedstawiamy maksymalne intensywności dofinansowania przy założeniu spełniena określonych w regulaminie przesłanek.

dofinansowanie do
badań przemysłowych

 • mikro i małe przedsiębiorstwa - 80%
 • średnie przedsiębiorstwa - 80%
 • small mid caps - 75%
 • jednostki naukowe - 100%

dofinansowanie do
prac rozwojowych

 • mikro i małe przedsiębiorstwa - 70%
 • średnie przedsiębiorstwa - 60%
 • small mid caps - 50%
 • jednostki naukowe - 100%

dofinansowanie do
prac przedwdrożeniowych

 • mikro i małe przedsiębiorstwa - 80%
 • średnie przedsiębiorstwa - 80%
 • small mid caps - 80%

Aktualne
nabory wniosków

Aktualne harmonogramy konkursów można śledzić na stronach programu FEMP, a także na naszym blogu.

Case studies.
Doradztwo w napisaniu wniosku B+R w małopolskim

GK Maspex

GK Maspex

Zakres usługi

doradztwo w pozyskaniu dotacji B+R z programu szybka ścieżka

Prev slide Czytaj
String Polska sp. z o.o.

String Polska sp. z o.o.

Zakres usługi

Pozyskanie dotacji R&D

Prev slide Czytaj
Regis sp. z o.o.

Regis sp. z o.o.

Zakres usługi

doradztwo w pozyskaniu i rozliczeniu dotacji B+R z programu szybka ścieżka

Prev slide Czytaj
Skopia Sp. z o.o.

Skopia Sp. z o.o.

Zakres usługi

Pozyskanie dotacji R&D

Prev slide Czytaj
MV Center Systemy Wizyjne Sp. z o.o.

MV Center Systemy Wizyjne Sp. z o.o.

Zakres usługi

doradztwo w pozyskaniu i rozliczeniu dotacji B+R z programu szybka ścieżka

Prev slide Czytaj
SKOPIA EC sp. z o.o.

SKOPIA EC sp. z o.o.

Zakres usługi

Pozyskanie dotacji R&D

Prev slide Czytaj

Doradztwo w datacjach regionalnych.
Warto z nami współpracować

Jesteśmy firmą konsultingową specjalizującą się od ponad 10 lat w pozyskiwaniu dotacji na realizację projektów R&D. Oferujemy, w szczególności doradztwo w pozyskaniu dotacji w FENG oraz w ramach Funduszy Europejskich dla Regionów, a także zapewniamy doradztwo w rozliczeniu dofinansownia.

> 700 mln zł

Pozyskaliśmy dla naszych klientów ponad 700 mln zł bezzwrotnych dotacji na projekty badawczo-rozwojowe.

> 10 lat

od ponad 10 lat doradzamy w finansowaniu działalności R&D instrumentami dotacyjnymi.

1 miejsce

Jesteśmy liderem skuteczności w pozyskiwaniu dotacji na R&D wg rankingu „Najskuteczniejsze firmy doradcze 2019” magazynu FUNDUSZE EUROPEJSKIE.

Fundusze Europejskie dla Małopolski

Jesteśmy do dyspozycji

Zastanawiasz się czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Szukasz więcej informacji? Skontaktuj się:

Szymon Łokaj

Formularz kontaktowy