Nabór do II etapu „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP” dla Polski Wschodniej

# MŚP # Dotacje na innowacje # FEPW
PARP ogłosiła uruchomienie naboru „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP” w ramach Działania 1.3 Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Jest on skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność na terytorium makroregionu Polski Wschodniej, tj. województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m.st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski - zachodni i wołomiński).
Wsparciem mogą być objęte przedsiębiorstwa MŚP, które w ramach I etapu opracowały model biznesowy GOZ-transformacji zatwierdzony przez PARP.

 

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

 

FEPW 1.3 Przedsiębiorczość i Innowacje
 • Nazwa działania: Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (II etap)
 • Typ projektu: Przedsiębiorczości i Innowacje
 • Typ wnioskodawcy: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej
 • Data początkowa: 13.06.2024
 • Data końcowa: 19.12.2024
 • Kwota dofinansowania: 100 000 000,00 zł
 • Sposób wyboru projektów: konkurencyjny
 • Cel szczegółowy: Kompleksowe wsparcie MŚP z Polski Wschodniej w realizacji projektów na rzecz wdrożenia modelu biznesowego związanego z gospodarką o obiegu zamkniętym (GOZ) w działalności.
  Wsparcie będzie można przeznaczyć na projektowanie i przeprowadzanie prac, które dostosują firmę do wdrożenia nowego modelu biznesowego GOZ, na zakup oraz wdrażanie nowoczesnych technologii, inwestycje w zakup maszyn przyjaznych dla środowiska, szkolenia pracowników w celu adaptacji do nowych procesów wprowadzanych w przedsiębiorstwie.
 • W ramach dotacji można dofinansować m. in.:
  • koszty usług doradczych niezbędnych do tworzenia modelu biznesowego GOZ-transformacji,
  • nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane,
  • nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji,
   know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
  • koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń,
  • koszty usług szkoleniowych,
  • koszty promocji związane z wdrożeniem GOZ w przedsiębiorstwie
 • Informacje dodatkowe:
  • Maksymalna wartość dofinansowania: 3 500 000,00 PLN
  • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 5 000 000 PLN
  • Maksymalna intensywność dofinansowania projektu może wynosić do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Masz pytania do autora?

Powiązane artykuły

Nabór wniosków na badania i rozwój z wdrożeniem w województwie śląskim

Już 27.06.2024  startuje kolejny w tym roku konkurs na dofinansowanie prac B+R wraz z wdrożeniem w ramach Funduszy Europejskich dla Śląska. Ta edycja ukierunkowana będzie na transformację gospodarczą i środowiskową ...

Czytaj
Nowa Ścieżka SMART ogłoszona!

PARP oraz NCBiR ogłosiły kolejne konkursy Ścieżka SMART w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021–2027. Adresatami działania są mikro, małe, średnie ...

Czytaj
Trwa konkurs Wzornictwo w MŚP w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

W programie FEPW.01.04 Wzornictwo w MŚP w ramach Priorytetu „Przedsiębiorczość i innowacje” mogą aplikować mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa na realizację inwestycji polegających na opracowaniu strategii ...

Czytaj