Zakończono nabory wniosków w 2023 roku w programie EIC Transition

# MŚP # Start-up # Dotacje unijne europejskie # R&D # dofinansowanie unijne # Dotacje na innowacje # deep-tech
EIC Transition to inicjatywa, która ma pozwolić na dalszy rozwój i wykorzystanie pomysłów, które dostały już dofinansowanie we wcześniejszych projektach (EIC Pathfinder / FET Flagships / ERC Proof of Concept / European Defence Fund (EDF)). W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie na rozwój technologii od fazy laboratoryjnej (TRL 4) do fazy demonstracji prototypu (TRL 6). Oprócz dofinansowania do kosztów prac B+R, oferowane jest wsparcie działań związanych z modelowaniem biznesowym i opracowaniem strategii wejścia na rynek.
 
Program realizowany jest w kategoriach Open i Challenges.

 

TERMINY NABORU WNIOSKÓW

 
W 2023 roku zaplanowano następujące terminy składania wniosków (deadline):
 • 12 kwietnia 2023 r. (Open i Challenges),
 • 27 września 2023 r. (Open i Challenges).
 

BENEFICJENCI

 
 • indywidualni (pojedyncze MŚP lub instytucja badawcza/jednostka akademicka),
 • małe konsorcja (2 partnerów z 2 różnych krajów członkowskich),
 • konsorcja (od 3 do 5 partnerów reprezentujących MŚP, duże firmy, instytucje badawcze, jednostki akademickie, instytucje reprezentujące użytkowników końcowych z min. 3 różnych krajów członkowskich/stowarzyszonych).
 

BUDŻET KONKURSU

 
 • 67,86 mln euro - EIC Transition Open,
 • 60,5 mln euro - EIC Transition Challenges.
 

INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

 
Intensywność wsparcia wynosi 100%.
Wsparcie w formie grantu do maksymalnej wysokości 2,5 mln euro.

 

ISTOTNE WARUNKI KONKURSU

 
 • minimalny poziom gotowości technologicznej: TRL 3 (osiągnięty), rekomendowany TRL 4,
 • czas trwania projektu (od TRL 4 do TRL 5/6): od 12 do 36 miesięcy,
 • warunkiem aplikowania jest bazowanie na projekcie dofinansowanym już w ramach: EIC Pathfinder / FET Flagships / ERC Proof of Concept / European Defence Fund (EDF).
 

ZAKRES TEMATYCZNY

 
Konkurs podzielony jest na dwa warianty:
 • Open - o dofinansowanie mogą ubiegać się projekty o dowolnej tematyce,
 • Challenges - o dofinansowanie mogą ubiegać się projekty realizowane w następujących obszarach tematycznych:
  • Urządzenia Mikro-Nano-Bio (Micro-Nano-Bio devices),
  • Inteligencja środowiskowa (Environmental intelligence),
  • Optyczne grzebienie częstości w skali chipowej (Chip-scale optical frequency comb).
 

KOSZTY KWALIFIKOWANE

 
 • wynagrodzenia kadry B+R (wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, składkami na ubezpieczenia),
 • podwykonawstwo (zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu),
 • koszty delegacji (podróży i zakwaterowania),
 • koszty aparatury naukowo-badawczej, innych urządzeń i narzędzi niezbędnych do prowadzenia prac B+R oraz WNiP (odpisy amortyzacyjne, koszty najmu lub leasingu),
 • pozostałe koszty operacyjne (materiały niezbędne do wykonania prac B+R, sprzęt laboratoryjny, koszty promocji i upowszechniania, koszty ochrony wyników, tłumaczeń, publikacji, certyfikatów),
 • koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową jako 25% od kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

 


 

Masz pytania do autora?

Powiązane artykuły

Nabory wniosków w programie EIC Pathfinder w 2023 [zakończone]

Celem konkursu jest finansowanie ambitnych, interdyscyplinarnych prac badawczych służących opracowaniu rozwiązań stanowiących podstawę dla innowacyjnych technologii. Program zapewnia wsparcie dla najwcześniejszych etapów ...

Czytaj
Nabór wniosków w programie Eurostars

Program Eurostars realizowany w ramach inicjatywy Eureka jest częścią europejskiego partnerstwa na rzecz Innowacyjnych MŚP (Innovative SMEs). Partnerstwo to jest współfinansowane przez Unię Europejską ...

Czytaj