Nowa mapa pomocy regionalnej dla Polski na lata 2022 – 2027

# Dotacje unijne krajowe # RPI
Nowa mapa pomocy regionalnej obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2027 r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027.
 

Dofinansowania na innowacje

 
Mapa określa regiony, na których dopuszczalne jest udzielenie Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej (RPI) np. w formie dofinansowania lub ulg podatkowych i określa maksymalne wielkości dofinanowania na innowacje przy uwzględnieniu w szczególności poziomu PKB na jednego mieszkańca na danym obszarze w stosunku do wartości średniej dla Unii Europejskiej.
 
Nowe przepisy dotyczące Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej będą miały zastosowanie m.in. do określania maksymalnego procentowego poziomu wsparcia inwestycji (tzw. inwestycji początkowych) dla projektów współfinansowanych z funduszy unijnych, a także realizowanych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Inwestycja początkowa rozumiana jest jako:
  • utworzenie nowego zakładu,
  • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu,
  • dywersyfikacja produkcji zakładu przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie,
  • zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego,
  • nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił.
Dodatkowo RPI będzie miała zastosowanie do określania poziomu wsparcia w ramach Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej tzw. grant rządowy oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości na poszczególnych obszarach.
 

Dotacje na innowacje

 
W obszarze wsparcia dotacyjnego w ramach perspektywy Funduszy Europejskich na lata 2021-2027, nowa mapa pomocy regionalnej będzie określała maksymalny procentowy poziom dotacji na innowacje m.in. do inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową, inwestycji we wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych realizowanych w szczególności ramach programu FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki) oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).
 
Maksymalną pomoc publiczną możliwą do uzyskania w poszczególnych regionach przedstawia poniższa mapa. Wybierz województwo i sprawdź jaki poziom wsparcia możesz uzykać w interesującej Cię lokalizacji.
 
initial map
Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodnio-pomorskie
 

Masz pytania do autora?

Powiązane artykuły

TRL jako narzędzie pomocnicze w odróżnieniu badań przemysłowych od prac rozwojowych.

Poziomy gotowości technologicznej (z ang. technology readiness level – TRL) to miara szacowania dojrzałości technologicznej przedsięwzięcia badawczo-rozwojowego. Klasyfikacja TRL choć początkowo ...

Czytaj
Nowa kategoria wielkości przedsiębiorstwa w perspektywie unijnej 2021-2027

Dotychczas w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 podział wielkości przedsiębiorstw opierał się na dwóch kategoriach: MŚP oraz duże. Kwalifikacja do danej kategorii determinowała procentowy poziom ...

Czytaj
Kumulacja pomocy publicznej w ramach SSE z dotacją na projekty B+R

Kumulacja pomocy publicznej oznacza, że przedsiębiorca w ramach jednego projektu inwestycyjnego może korzystać z różnych źródeł pomocy publicznej. W artykule skupimy się na kumulacji regionalnej ...

Czytaj