# Duże przedsiębiorstwa # MŚP # Start-up # FENG # Ścieżka SMART # Dotacje na innowacje # deep-tech
PARP oraz NCBiR ogłosiły kolejne konkursy Ścieżka SMART w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021–2027. Jest to nowa odsłona najbardziej popularnych konkursów wspierających innowacje w Polsce. Największą zmianą, w stosunku do  poprzednich edycji jest zmodyfikowana ocena wniosków, która została podzielona na dwa etapy. W pierwszym z nich oceniane są  bez udziału wnioskodawcy następujące kryteria: 
 • Kwalifikowalność wnioskodawcy
 • Zgodność z zakresem naboru
 • Charakter modułu 
 • Innowacyjność
Jeśli projekt spełni powyższe kryteria przechodzi do drugiego etapu oceny, już z udziałem wnioskodawcy i możliwoscią dokonania uzupełnień, w tym z panelem ekspertów podczas, którego oceniane są pozostałe kryteria.

 

Ścieżka SMART dla MŚP

 
 • Dla: mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa
 • Instytucja organizująca konkurs: PARP
 • Data początkowa: 27.06.2024
 • Data końcowa: 24.10.2024
 • Budżet konkursu: 2 112 000 000 zł
 • Sposób wyboru projektów: konkurencyjny
 • W składanych wnioskach obowiązkowo musi znaleźć się co najmniej jeden z dwóch rodzajów modułów tj. moduł B+R lub moduł wdrożenie innowacji reszta modułów jest fakultatywna.
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 3 mln zł, jeśli realizowany będzie jeden obligatoryjny moduł a w przypadku realizacji dwóch obowiązkowych modułów limit 3 mln zł odnosi się do jednego wybranego modułu.
 • Maksymalna wartość wnioskowanej dotacji: 50 mln zł.
 • Konkurs ten nie ma ograniczeń tematycznych, o ile przedmiot projektu wpisuje się w zakres tematyczny określony w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

 

Ścieżka SMART dla dużych przedsiębiorstw

 

 • Dla: duże przedsiębiorstwa
 • Instytucja organizująca konkurs: NCBR
 • Data początkowa: 27.06.2024
 • Data końcowa: 24.10.2024
 • Kwota dofinansowania: 890 000 000 zł
 • Sposób wyboru projektów: konkurencyjny
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych modułu B+R: 3 mln zł (w przypadku realizowania zarówno modułu B+R, jaki i Wdrożenie innowacji limit 3 mln zł odnosi się do jednego, wybranego modułu)
 • Realizacja modułu B+R jest obligatoryjna. Pozostałe moduły przedsiębiorstwo może realizować w zależności od potrzeb i specyfiki projektu.
 • Koszty kwalifikowalne modułu B+R muszą stanowić co najmniej 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Maksymalna wartość pomocy wynosi 70 mln zł łącznie na cały projekt.
 • Konkurs ten nie ma ograniczeń tematycznych, o ile przedmiot projektu wpisuje się w zakres tematyczny określony w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

 

Ścieżka SMART na rzecz dostępności dla MŚP

 

 • Dla: mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa prowadzący działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
 • Instytucja organizująca konkurs: PARP
 • Data początkowa: 27.06.2024
 • Data końcowa: 24.10.2024
 • Budżet konkursu:  222 000 000 zł
 • Sposób wyboru projektów: konkurencyjny
 • W składanych wnioskach obowiązkowo musi znaleźć się co najmniej jeden z dwóch rodzajów modułów tj. moduł B+R lub moduł wdrożenie innowacji reszta modułów jest fakultatywna.
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 3 mln zł, jeśli realizowany będzie jeden obligatoryjny moduł a w przypadku realizacji dwóch obowiązkowych modułów limit 3 mln zł odnosi się do jednego wybranego modułu.
 • Maksymalna wartość wnioskowanej dotacji: 50 mln zł.
 • Zakres tematyczny: zaspokojenie potrzeb i rozwiązanie problemu przyczyniającego się do zwiększenia dostępności, zniesienie barier występujących w przestrzeni fizycznej jak i cyfrowej osób ze szczególnymi potrzebami. 

 

Ścieżka SMART na rzecz dostępności dla dużych przedsiębiorstw 

 

 • Dla: duże przedsiębiorstwa, (za wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji) muszą zaplanować współpracę z MŚP w ramach projektu, aby uzyskać wsparcie.
 • Instyrucja organizująca konkurs: NCBR
 • Data początkowa: 27.06.2024
 • Data końcowa: 24.10.2024
 • Kwota dofinansowania:  445 000 000 
 • Sposób wyboru projektów: konkurencyjny
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych modułu B+R: 3 mln zł (w przypadku realizowania zarówno modułu B+R, jaki i Wdrożenie innowacji limit 3 mln zł odnosi się do jednego, wybranego modułu)
 • Realizacja modułu B+R jest obligatoryjna. Pozostałe moduły przedsiębiorstwo może realizować w zależności od potrzeb i specyfiki projektu.
 • Koszty kwalifikowalne modułu B+R muszą stanowić co najmniej 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Maksymalna wartość pomocy wynosi 70 mln zł łącznie na cały projekt.
 • Zakres tematyczny: zaspokojenie potrzeb i rozwiązanie problemu przyczyniającego się do zwiększenia dostępności, zniesienie barier występujących w przestrzeni fizycznej jak i cyfrowej osób ze szczególnymi potrzebami. 

Masz pytania do autora?

Powiązane artykuły

Nabory wniosków w programie EIC Pathfinder w 2023 [zakończone]

Celem konkursu jest finansowanie ambitnych, interdyscyplinarnych prac badawczych służących opracowaniu rozwiązań stanowiących podstawę dla innowacyjnych technologii. Program zapewnia wsparcie dla najwcześniejszych etapów ...

Czytaj
Nabór wniosków w programie Eurostars

Program Eurostars realizowany w ramach inicjatywy Eureka jest częścią europejskiego partnerstwa na rzecz Innowacyjnych MŚP (Innovative SMEs). Partnerstwo to jest współfinansowane przez Unię Europejską ...

Czytaj
Nabór wniosków „Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe”

NCBR ogłosiło konkurs „Szybka Ścieżka – Innowacje cyfrowe”, który jest skierowany do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji przemysłu ...

Czytaj