Dotacja ścieżka
SMART FENG

Jakie projekty kwalifikują się do wsparcia?

Ścieżka SMART to największy w Polsce instrument dotacyjny finansujący badania, rozwój i innowacje (zobacz czym jest B+R w praktyce) będący flagowym działaniem w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027. W ścieżce SMART kluczowy jest moduł B+R, ponieważ projekty zawierające ten moduł mają największe szanse na pozyskanie dofinasnowania (po więcej zobacz artykuł: Jakie projekty mają szansę na dofinansowanie?). W ramach modułu B+R można aplikować o dofinansowanie na badania i rozwój, których rezultatem będzie innowacja produktowa lub technologiczna wdrożona na rynek (definicję innowacji znajdziesz tu). Zgłaszany do dofinansowania projekt B+R może być na TRL 2-8 i może obejmować:

badania przemysłowe (TRL 2-6)

To prace nastawione na dokonanie postępu w stanie techniki poprzez praktyczne zastosowanie  wyników badań naukowych / podstawowych w celu opracowania nowych produktów czy technologii. Badania przemysłowe kończą się na modelach/prototypach, które są przetestowane w warunkach symulacyjnych lub zbliżonych do rzeczywistych.

prace rozwojowe (TRL 7-9)

To dalszy rozwój technologii lub produktu polegający na budowie finalnych prototypów i ich demonstracji w warunkach rzeczywistego funkcjonowania, mających na celu ich końcową walidację przed wdrożeniem na rynek. Prace rozwojowe kończą się demonstratorem technologii w pełnej skali tj. docelowej dla danego produktu czy technologii.

Projekt
ścieżka SMART

Kto może aplikować?

Moduł B+R w Ścieżka SMART jest skierowany do przedsiębiorstw, w tym startupów chcących realizować projekt badawczo-rozwojowy samodzielnie, a także w konsorcjum z innym przedsiębiorstwem lub jednostką naukową, z zastrzeżeniem, że liderem projektu może być tylko przedsiębiorstwo. Pozyskanie dotacji w FENG będzie możliwe jeżeli wnioskodawca zostanie pozytywnie oceniony we wszystkich kryteriach obligatoryjnych.

Przedsiębiorstwa MŚP

zatrudnienie < 250 osób oraz
aktywa bilansu < 43 mln euro lub
przychody < 50 mln euro
(liczone dla całej grupy kapitałowej oraz podmiotów powiązanych)

Duże przedsiębiorstwa

zatrudnienie > 250 osób lub
aktywa bilansu > 43 mln euro oraz
przychody > 50 mln euro
(liczone dla całej grupy kapitałowej oraz podmiotów powiązanych)

Konsorcja przedsiębiorstw

Konsorcjum dużych przedsiębiorstw lub MŚP z innymi dużymi przedsiębiorstwami lub MŚP, w tym przedsiębiorstwami powiązanymi -  maksymalnie 3 członków konsorcjum. 

Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych

Konsorcjum dużych przedsiębiorstw lub MŚP z jednostkami naukowymi - maksymalnie 3 członków konsorcjum z przedsiębiorstwem jako liderem. 

Pozyskanie dotacji Ścieżka SMART FENG
Koszty kwalifikowane do wsparcia

Dotacja Ścieżka SMART w module B+R finansuje kompleksowo cały proces tworzenia innowacji. Koszty, które nie mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych mogą być finansowane z kosztów pośrednich stanowiących maksymalnie 25% pozostałych kosztów z wyłączeniem podwykonawstwa. Innology zapewnia doradztwo w pozyskaniu dotacji unijnej ścieżka SMART FENG, w tym oceni i doradzi jakie koszty twojego projektu kwalifikują się do wsparcia i jak je uzasadnić żeby zostały zakwalifikwoane do dofinansowania.

wynagrodzenia zespołu R&D

wynagrodzenia zespołu R&D

podwykonawstwo prac R&D

podwykonawstwo prac R&D

środki trwałe będące elementem prototypu

środki trwałe będące elementem prototypu

zakup sprzętu laboratoryjnego

zakup sprzętu laboratoryjnego

materiały i surowce do badań

materiały i surowce do badań

amortyzacja lub leasing aparatury badawczej

amortyzacja lub leasing aparatury badawczej

amortyzacja lub koszty użytkowania WNIP

amortyzacja lub koszty użytkowania WNIP

wynajem powierzchni laboratoryjnej

wynajem powierzchni laboratoryjnej

pomocnicze usługi obce

pomocnicze usługi obce

koszty pośrednie

koszty pośrednie

Dofinansowanie ścieżka SMART
Jakie są poziomy dotacji?

Maksymalna wielkość dotacji do badań i rozwoju o jaką można się ubiegać w ścieżce SMART to 35 mln euro. Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzaju prac wykonywanych w projekcie oraz od wielkości przedsiębiorstwa. Pozyskanie dofinasnownia ścieżka SMART FENG wymaga uwiarygodnienia zdolności do sfinansowania wkładu własnego. Doradzimy jak to wykazać aby oceniający nie mieli co do tego wątpliwości.

dofinansowanie do
badań przemysłowych

  • mikro i małe przedsiębiorstwa - 80%
  • średnie przedsiębiorstwa - 75%
  • duże przedsiębiorstwa - 65%
  • jednostki naukowe - 100%

dofinansowanie do
prac rozwojowych

  • mikro i małe przedsiębiorstwa - 60%
  • średnie przedsiębiorstwa - 50%
  • duże przedsiębiorstwa - 40%
  • jednostki naukowe - 100%

Przygotowanie wniosku ścieżka SMART FENG
Co jeszcze możesz uwzględnić w projekcie?

Napisanie wniosku ścieżka SMART w FENG wiąże  się z wyborem modułów, które odpowiadają twoim potrzebom. Wśród tych modułów są: B+R, infrastruktura B+R, wdrożenie innowacji, internacjonalizacja, cyfryzacja, zazielenienie oraz kompetencje. Projekt musi obowiązkowo zawierać minimum 1 moduł obligatoryjny – w przypadku MŚP do wyboru są moduł B+R lub wdrożenie innowacji, a w przypadku przedsiębiorstw innych niż MŚP wyłącznie moduł B+R. Z zasadami łączenia modułów możesz przeczytać w naszym artykule: "Zasady doboru modułów w Ścieżce SMART w ramach FENG"

File section

Pomoc w zdobyciu dotacji ścieżka SMART FENG
- kompletny przewodnik

czytaj

Aktualne
nabory wniosków

Aktualne harmonogramy konkursów można śledzić na stronach PARP (MŚP) I NCBR (duże), a także na naszym blogu. Harmonogram konkursów ścieżka SMART w 2024 jest dostępny tu.

Case studies.
Doradztwo w napisaniu wniosku ścieżka SMART FENG

Niwa HRJ sp. z o.o.

Niwa HRJ sp. z o.o.

Zakres usługi

Pozyskanie i rozliczenie dotacji w ścieżce SMART

Prev slide Czytaj
Curiosity Diagnostics sp. z o.o.

Curiosity Diagnostics sp. z o.o.

Zakres usługi

doradztwo w pozyskaniu i rozliczeniu dotacji B+R z programu szybka ścieżka

Prev slide Czytaj
Blees sp. z o.o.

Blees sp. z o.o.

Zakres usługi

Pozyskanie dotacji R&D

Prev slide Czytaj

Doradztwo w pozyskaniu i rozliczeniu dotacji ścieżka SMART 
Warto z nami współpracować

Jesteśmy firmą konsultingową specjalizującą się od ponad 10 lat w pozyskiwaniu dotacji na realizację projektów R&D. Oferujemy, w szczególności doradztwo w pozyskaniu dotacji ścieżka SMART oraz w ramach innych instrumentów dotacyjnych finansujących B+R, a także zapewniamy doradztwo w rozliczeniu dofinansownia ścieżka SMART i innych.

> 700 mln zł

Pozyskaliśmy dla naszych klientów ponad 700 mln zł bezzwrotnych dotacji na projekty badawczo-rozwojowe.

> 10 lat

od ponad 10 lat doradzamy w finansowaniu działalności R&D instrumentami dotacyjnymi.

1 miejsce

Jesteśmy liderem skuteczności w pozyskiwaniu dotacji na R&D wg rankingu „Najskuteczniejsze firmy doradcze 2019” magazynu FUNDUSZE EUROPEJSKIE.

Ścieżka SMART FENG

Jesteśmy do dyspozycji

Zastanawiasz się czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Szukasz więcej informacji? Skontaktuj się:

Szymon Łokaj

Formularz kontaktowy