Trwa nabór do konkursu Kredyt Ekologiczny – bezzwrotne dofinansowanie dla firm

# MŚP # mid-cap # small mid-cap # FENG # dofinansowanie unijne
Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił II edycję naboru wniosków dla przedsiębiorców „Kredytu ekologicznego” wspierający zielone inwestycje.
O bezzwrotną dotację będą mogły ubiegać się projekty inwestycyjne na rzecz efektywności energetycznej, związane z energooszczędnością, w tym termomodernizacją budynków, zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne (np. zakup instalacji fotowoltaicznej) czy wymianą urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie. Rezultatem modernizacji musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30 proc. w porównaniu do bieżącego zużycia.
Wsparcie udzielane będzie w formie premii ekologicznej – dofinansowania bezzwrotnego stanowiącego spłatę części kapitałowej kredytu przeznaczonego na realizację inwestycji.

 

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

 FENG 3.01 Zazielenienie przedsiębiortsw
 • Nazwa działania: Kredyt ekologiczny
 • Typ projektu: Zazielenienie przedsiębiorstw
 • Typ wnioskodawcy: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), małe spółki o średniej kapitalizacji (small mid-cap) i spółki o średniej kapitalizacji (mid-cap) prowadzące działalność na terenie Polski.
 • Data początkowa: 25.04.2024
 • Data końcowa: 25.07.2024
 • Budżet konkursu: 660 000 000 zł
 • Cel szczegółowy: Kompleksowe wsparcie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury.
 • W ramach dotacji można dofinansować m. in.:
  • nabycie środków trwałych,
  • nabycie robót i materiałów budowlanych,
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
  • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez zewnętrznych doradców.
 • Informacje dodatkowe:
  • Aby skorzystać z premii ekologicznej, konieczne jest uzyskanie promesy lub warunkowej umowy
   dotyczącej kredytu ekologicznego z banku kredytującego.
  • Obligatoryjny jest audyt energetyczny przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
  • Poziom dofinansowania wydatków inwestycyjnych zgodnie z mapą pomocy regionalnej
    

Masz pytania do autora?

Powiązane artykuły

Nabory wniosków w programie EIC Pathfinder w 2023 [zakończone]

Celem konkursu jest finansowanie ambitnych, interdyscyplinarnych prac badawczych służących opracowaniu rozwiązań stanowiących podstawę dla innowacyjnych technologii. Program zapewnia wsparcie dla najwcześniejszych etapów ...

Czytaj
Nabór wniosków w programie Eurostars

Program Eurostars realizowany w ramach inicjatywy Eureka jest częścią europejskiego partnerstwa na rzecz Innowacyjnych MŚP (Innovative SMEs). Partnerstwo to jest współfinansowane przez Unię Europejską ...

Czytaj
Nabór wniosków „Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe”

NCBR ogłosiło konkurs „Szybka Ścieżka – Innowacje cyfrowe”, który jest skierowany do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji przemysłu ...

Czytaj