Trwa konkurs Wzornictwo w MŚP w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

# Dotacje unijne krajowe # MŚP # Dotacje na innowacje # FEPW
W programie FEPW.01.04 Wzornictwo w MŚP w ramach Priorytetu „Przedsiębiorczość i innowacje” mogą aplikować mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa na realizację inwestycji polegających na opracowaniu strategii wzorniczej i wdrożeniu jej do działalności gospodarczej m.in. poprzez rozpoczęcie produkcji nowych lub ulepszonych produktów z zastosowaniem opracowanego wzornictwa. O dofinansowanie projektów w ramach naboru mogą ubiegać się przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej, tj. województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski - zachodni i wołomiński).

 

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

 

FEPW 1.4. Przedsiębiorczość i Innowacje
 • Nazwa działania: Wzornictwo w MŚP
 • Typ projektu: Przedsiębiorczości i Innowacje
 • Typ wnioskodawcy: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej
 • Data początkowa: 07.05.2024
 • Data końcowa: 02.07.2024
 • Budżet konkursu wynosi 100 mln PLN
 • Maksymalna wartość dofinansowania: 3 000 000,00 PLN
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie: 200 000,00 PLN
 • Cel szczegółowy projektu: Przeprowadzenie audytu wzorniczego, opracowanie strategii wzorniczej oraz jej wdrożenie w przedsiębiorstwie. Wsparcie obejmie dwa moduły:
  • komponent doradczy realizowany przez projektanta, polegający na przeprowadzeniu audytu wzorniczego oraz opracowaniu strategii wzorniczej. Są to działania pozwalające na całościową analizę działalności przedsiębiorstwa w zakresie potencjału i potrzeb wzorniczych, a także zawierające rekomendacje w związku z dalszymi zastosowaniami wzornictwa w firmie. Co istotne, przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej następują przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Strategia wzornicza stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie.
  • komponent wdrożeniowy polegający na wdrożeniu strategii wzorniczej. Wsparcie obejmuje w szczególności przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania, dzięki którym zostanie wprowadzona na rynek innowacja oraz inne zmiany w przedsiębiorstwie. Zmiany te będą wówczas prowadzić do lepszej organizacji pracy, usprawnienia logistyki, lepszych kontaktów z klientami lub też wykreowania pozytywnego wizerunku firmy, a ich wprowadzenie będzie zgodne z ideą ekoprojektowania.
 • W ramach dotacji można dofinansować m. in.:
  • koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej,
  • koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej,
  • nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane, - nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
  • koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń,
  • koszty usług szkoleniowych,
  • koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki.
 • Informacje dodatkowe:
  • maksymalna wartość dofinansowania na koszty związane z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej: 70 000,00 PLN
  • wsparcie na doradztwo udzielane jest w formie dotacji bezzwrotnej, natomiast finansowanie inwestycji (regionalna pomoc inwestycyjna) nastąpi w formie dotacji warunkowej.

Masz pytania do autora?

Powiązane artykuły

Nabory wniosków w programie EIC Pathfinder w 2023 [zakończone]

Celem konkursu jest finansowanie ambitnych, interdyscyplinarnych prac badawczych służących opracowaniu rozwiązań stanowiących podstawę dla innowacyjnych technologii. Program zapewnia wsparcie dla najwcześniejszych etapów ...

Czytaj
Nabór wniosków w programie Eurostars

Program Eurostars realizowany w ramach inicjatywy Eureka jest częścią europejskiego partnerstwa na rzecz Innowacyjnych MŚP (Innovative SMEs). Partnerstwo to jest współfinansowane przez Unię Europejską ...

Czytaj
Nabór wniosków „Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe”

NCBR ogłosiło konkurs „Szybka Ścieżka – Innowacje cyfrowe”, który jest skierowany do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji przemysłu ...

Czytaj