Nabór wniosków na badania i rozwój z wdrożeniem w województwie śląskim

# Duże przedsiębiorstwa # MŚP # Dotacje na innowacje # Fundusze Europejskie Regionalne
27.06.2024 rozpocznie się kolejny w tym roku konkurs na dofinansowanie prac B+R wraz z wdrożeniem w ramach Funduszy Europejskich dla Śląska. Ta edycja ukierunkowana będzie na transformację gospodarczą i środowiskową śląskich przedsiębiorstw, w wyniku której powstaną nowe bądź znacznie ulepszone, neutralne dla klimatu produkty, usługi czy procesy. Tym razem do rozdysponowania jest 222,5 mln PLN. 
Wsparcie w ramach konkursu udzielane będzie dużym przedsiębiorstwom oraz przedsiębiorstwom sektora MŚP realizujacym swoje projekty na terenie województwa śląskiego w jednym z 7 podregionów transformacji: katowickim, bielskim, tyskim, rybnickim, gliwickim, bytomskim lub sosnowieckim.
Realizowane projekty będą musiały być zgodne z Programem Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019-2030 (PRT) tj. Technologie dla medycyny (ochrony zdrowia), Technologie dla energetyki i górnictwa, Technologie dla ochrony środowiska, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Produkcja i przetwarzanie materiałów, Technologie projektowania i wytwarzania w przemyśle lotniczym oraz przemysł kosmiczny, Nanomateriały i nanotechnologie.
 

Fundusze Europejskie dla Śląska

 
FESL 10.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji
 • Nazwa działania: Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji
 • Typ projektu: Prace B+R z wdrożeniem
 • Typ wnioskodawcy: mikro, małe i średnie (MŚP), duże przedsiębiorstwa, konsorcja przemysłowe, konsorcja naukowo-przemysłowe
 • Data początkowa: 27.06.2024
 • Data Końcowa: 12.09.2024
 • Kwota dofinansowania: 222 500 000 mln PLN
 • Sposób wyboru projektów: konkurencyjny
 • Cel szczegółowy: wsparcie projektów badawczo-rozwojowych lub projektów badawczo-rozwojowych wraz z ich wdrożeniem do działalności gospodarczej. Rezultatem projektów powinny być rozwiązania prośrodowiskowe ograniczające zużycie energii w procesach produkcyjnych w tym: technologie czyste, bezodpadowe, neutralne dla klimatu, zmniejszające zużycie surowców, umożliwiające zwiększenie recyklingu materiałów i efektywne gospodarowanie zasobami. 
 • Informacje dodatkowe:  
  • Minimalna wartość dofinansowania: 2 000 000 PLN 
  • Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej.
  • Dofinansowanie do prac B+R wyniesie maksymalnie 80% kosztów badań przemysłowych oraz 60% kosztów prac rozwojowych
  • Dofinansowanie do wdrożenia wyników prac B+R wyniesie maksymalnie 60% kosztów inwestycyjnych.

Masz pytania do autora?

Powiązane artykuły

Nabór do II etapu „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP” dla Polski Wschodniej

PARP ogłosiła uruchomienie naboru „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP” w ramach Działania 1.3 Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Jest on skierowany do mikro, ...

Czytaj
Nowa Ścieżka SMART ogłoszona!

PARP oraz NCBiR ogłosiły kolejne konkursy Ścieżka SMART w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021–2027. Adresatami działania są mikro, małe, średnie ...

Czytaj
Trwa konkurs Wzornictwo w MŚP w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

W programie FEPW.01.04 Wzornictwo w MŚP w ramach Priorytetu „Przedsiębiorczość i innowacje” mogą aplikować mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa na realizację inwestycji polegających na opracowaniu strategii ...

Czytaj