Sapiency sp. z o.o.

SAPIENCY to start-up rozwijający aplikację umożliwiającą inwestycję w człowieka, a ludziom emisję tokenów personalnych. Wszystko to w oparciu o autorski blockchain.

Zakres
współpracy

  • kompleksowe doradztwo w procesie ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu 1.1.1 PO IR Szybka Ścieżka
  • przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pt. "Giełda Marek Osobistych Sapiency – uniwersalne narzędzie do tokenizacji oparte o zaprojektowaną i stworzoną infrastrukturę blockchain"
  • przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do spotkania z panelem ekspertów

Efekty
współpracy

Przekazane przez Klienta założenia biznesowe i technologiczne zostały odzwierciedlone w dokumentacji aplikacyjnej, na którą składał się bardzo obszerny wniosek zawierający takie elementy jak analizę przewag technologicznych wraz z planem prac B+R, analizę innowacyjności, analizę rynkową, analizę opłacalności, analizę potencjału ludzkiego i technicznego oraz budżet. Na podstawie opracowanej dokumentacji Sapiency otrzymała decyzję o przyznaniu pełnej wnioskowanej kwoty dotacji. 

Wartość projektu

3 620 520,00 zł

Wartość pozyskanego dofinansowania:

2 413 898,75 zł

Referencje

2,4 mln zł otrzyma Sapiency od Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na zbudowanie infrastruktury blockchain z giełdą marek osobistych. 25 pkt na 28 to wysoka pozycja w rankingu. Firma innology pomogła nam napisać wniosek, kiedy inne firmy nie widziały szans na wygraną. Dziękujemy za profesjonalizm, dzięki Wam się to udało.

Rahim Blak - Prezes Zarządu

cooperation image

Podobne
realizacje

SYDERAL Polska Sp. z o.o.

SYDERAL Polska Sp. z o.o.

Space

Zakres usługi

doradztwo w pozyskaniu i rozliczeniu dotacji B+R z programu szybka ścieżka

Prev slide Czytaj
edrone sp. z o.o.

edrone sp. z o.o.

ICT / AI

Zakres usługi

doradztwo w pozyskaniu i rozliczeniu dotacji B+R z programu szybka ścieżka

Prev slide Czytaj
Autonomous Systems sp. z o.o.

Autonomous Systems sp. z o.o.

Mobility

Zakres usługi

doradztwo w pozyskaniu dotacji B+R z programu szybka ścieżka

Prev slide Czytaj