edrone sp. z o.o.

Edrone jest spółką technologiczną, liderem dostępnych na rynku rozwiązań digital marketing i user experience dla eCommerce. Spółka rozwija swoją platformę CRM w kierunku Natural Language Understanding i Voice Commerce, co pozwoli e-klientom rozmawiać głosowo z e-sklepami przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

Zakres
współpracy

  • doradztwo i przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach programu 1.1.1 PO IR Szybka Ścieżka dla projektu pt. "AVA - Autonomous Voice Assistant - opracowanie platformy do automatyzacji wdrożeń wirtualnych asystentów dla sektora eCommerce"
  • przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do spotkania z panelem ekspertów
  • doradztwo w rozliczeniu dofinansowania 

Efekty
współpracy

Przekazane przez klienta założenia biznesowe i technologiczne zostały odzwierciedlone w dokumentacji aplikacyjnej, na którą składał się bardzo obszerny wniosek zawierający takie elementy jak analizę przewag technologicznych wraz z planem prac B+R, analizę innowacyjności, analizę rynkowę, analizę opłacalności, analizę potencjału ludzkiego i technicznego oraz budżet. Na podstawie opracowanej dokumentacji edron otrzymał decyzję o przyznaniu pełnej wnioskowanej kwoty dotacji.

Wartość projektu

12 591 156,25 zł

Wartość pozyskanego dofinansowania:

9 648 884,25 zł

Referencje

Zespół, z którym współpracowaliśmy wykazał się profesjonalnym podejściem oraz doświadczeniem w pracy z dużym zespołem projektowym. W efekcie zostaliśmy skutecznie przeprowadzeni przez cały proces aplikacyjny, który zakończył się pozytywną ocenę projektu o wartości 12 591 156,25 zł i dofinansowaniu 9 648 884,35 zł. Rekomendujemy innology jako firmę kompetentnie i profesjonalnie obsługującą proces ubiegania się o dotacje unijne na badania i rozwój w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Michał Blak - CEO

cooperation image