Dofinansowanie EIC Accelerator
Jakie projekty kwalifikują się do dofinansowania?

W programie EIC Accelerator o dofinansowanie mogą aplikować przedsiębiorstwa MŚP i small mid-cap, które dysponują przełomową technologią na 5 TRL i potrzebują już tylko demonstracji rozwiązania na 5-8 TRL polegającego na wdrożeniu do użytku operacyjnego i skomercjalizowania oraz skalowania rynkowego na 9 TRL.

komponent
grantowy (TRL 5-8)

Finansowanie dotacyjne prac B+R na TRL 5 do 8. Oznacza to etap rozwoju technologii, w którym dokonywane jest wdrożenie technologii do użytku operacyjnego w celu końcowej walidacji i wdrożenia na rynek.

komponent inwestycyjny (TRL 9)

Finansowanie kapitałowe prac na TRL 9. To już etap, w którym finalne rozwiązanie jest produkowane w dużych ilościach i następuje skalowanie rynkowe, marketing i promocja.

EIC Accelerator grant
Kto może aplikować?

EIC Accelerator program jest skierowany do przedsiębiorców MŚP oraz small mid-cap chcących realizować projekt samodzielnie w celu dokonania komercjalizacji przełomowej innowacji.

Przedsiębiorstwa MŚP

zatrudnienie < 250 osób oraz
aktywa bilansu < 43 mln euro lub
przychody < 50 mln euro
(liczone dla całej grupy kapitałowej oraz podmiotów powiązanych).

Przedsiębiorstwa small mid-cap

przedsiębiorstwo niebędące MŚP, zatrudniające < 499 osób - liczone dla całej grupy kapitałowej oraz podmiotów powiązanych.

 

Pozyskanie grantów EIC Accelerator
Jakie koszty kwalifikują się do dofinansowania?

Program EIC Accelerator finansuje z dotacji cały proces rozwoju innowacji. W ramach komponentu inwestycyjnego możliwe jest finansowanie wszelkich prac niezbędnych do komercjalizacji rozwiązania, wprowadzenia produktu na rynek, skalowania działalności/produktu, marketing i promocję.

wynagrodzenia zespołu R&D

wynagrodzenia zespołu R&D

podwykonawstwo prac R&D

podwykonawstwo prac R&D

środki trwałe będące elementem prototypu

środki trwałe będące elementem prototypu

materiały i surowce do badań

materiały i surowce do badań

amortyzacja lub koszty użytkowania aparatury badawczej

amortyzacja lub koszty użytkowania aparatury badawczej

amortyzacja lub koszty użytkowania WNIP

amortyzacja lub koszty użytkowania WNIP

wynajem powierzchni laboratoryjnej

wynajem powierzchni laboratoryjnej

prace przedwdrożeniowe

prace przedwdrożeniowe

koszty pośrednie

koszty pośrednie

koszty delegacji

koszty delegacji

Dotacje EIC Accelerator
Jaki jest poziom dofinansowania projektu?

W EIC Accelerator można otrzymać finansowanie mieszane (tzw. blended finance) przeznaczone na wsparcie procesu rozwoju rozwiązania (prace B+R od TRL 5 do 8) i jego wdrożenie oraz skalowanie (TRL 9).

komponent grantowy

  • poziom wsparcia: 70%
  • kwota maksymalna: 2,5 mln euro
  • tylko dla MŚP

komponent inwestycyjny

  • finansowanie kapitałowe od 0,5 do 15 mln euro
  • w zamian za udziały w spółce, maksymalnie do 25%
File section

EIC Accelerator program
Przewodnik

CZYTAJ

EIC Accelerator 2024
Aktualne nabory wniosków

Aktualne harmonogramy konkursów można śledzić na stronach KPK, a także na naszym blogu. Harmonogram konkursów EIC w 2024 jest dostępny tu.

Doradztwo w pozyskiwaniu dotacji EIC Accelerator
Warto z nami współpracować

Jesteśmy firmą konsultingową specjalizującą się od ponad 10 lat w pozyskiwaniu dotacji na realizację projektów R&D. Rozumiemy innowacje i technologię, potrafimy przełożyć na dokumentację aplikacyjną nawet najbardziej ambitne i odważne projekty. Interesuje Cię pozyskiwanie funduszy unijnych? Pozyskujemy dofinansowania na badania i rozwój zarówno w ramach programów krajowych, jak i europejskich, np. EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition, Ścieżka SMART. Zgłoś się do nas, a nasi eksperci pomogą Ci zdobyć dotacje na innowacje.

> 700 mln zł

Pozyskaliśmy dla naszych klientów ponad 700 mln zł bezzwrotnych dotacji na projekty badawczo-rozwojowe.

> 10 lat

od ponad 10 lat doradzamy start-upom w finansowaniu działalności R&D instrumentami dotacyjnymi.

1 miejsce

Jesteśmy liderem skuteczności w pozyskiwaniu dotacji na R&D wg rankingu „Najskuteczniejsze firmy doradcze 2019” magazynu FUNDUSZE EUROPEJSKIE

EIC Accelerator

Jesteśmy do dyspozycji

Zastanawiasz się czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Szukasz więcej informacji? Skontaktuj się:

Jakub Żbikowski

Formularz kontaktowy