Harmonogram konkursów na 2024 rok w ramach FENG i Funduszy Europejskich dla Regionów w zakresie dotacji na prace B+R

# Dotacje unijne krajowe # Duże przedsiębiorstwa # MŚP # FENG # Fundusze Europejskie Regionalne
Nowy rok oznacza kolejne szanse dla podmiotów starających się o uzyskanie dotacji na rozwój innowacyjnych projektów. Poniżej przygotowaliśmy harmonogram naborów w ramach FENG oraz wybranych konkursów w ramach programów regionalnych.
 

Dotacje na badania i rozwój w FENG 

 

Ścieżka SMART

Ścieżka SMART to największy w Polsce instrument dotacyjny finansujący badania, rozwój i innowacje, będący flagowym działaniem w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027. 
W 2024 roku w Ścieżce SMART konkursu FENG zaplanowanych jest 5 naborów. Konkurs dostępny jest dla przedstawicieli całego kraju na zasadzie konkurencyjnego wyboru wniosków.
 
Nabór dla pojedynczych MŚP
 • Typ wnioskodawcy: pojedyncze MŚP
 • Data początkowa: 27.06.2024
 • Data końcowa: 24.10.2024
 • Kwota dofinansowania: 2 112 000 000 zł
 
Nabór dla pojedynczych MŚP dedykowany projektom na rzecz dostępności
 • Typ wnioskodawcy: pojedyncze MŚP, nabór dedykowany projektom na rzecz dostępności
 • Data początkowa: 27.06.2024
 • Data końcowa: 24.10.2024
 • Kwota dofinansowania: 222 000 000 zł
 
Nabór dla pojedynczych przedsiębiorstw innych niż MŚP
 • Typ wnioskodawcy: pojedyncze przedsiębiorstwa inne niż MŚP
 • Data początkowa: 27.06.2024
 • Data końcowa: 24.10.2024
 • Kwota dofinansowania: 890 000 000 zł
 
Nabór dla pojedynczych przedsiębiorstw innych niż MŚP dedykowany projektom na rzecz dostępności
 • Typ wnioskodawcy: pojedyncze przedsiębiorstwa inne niż MŚP, nabór dedykowany projektom na rzecz dostępności
 • Data początkowa: 27.06.2024
 • Data końcowa: 24.10.2024
 • Kwota dofinansowania: 445 000 000 zł
 
Nabór dla konsorcjów
 • Typ wnioskodawcy: konsorcja przedsiębiorstw MŚP z innymi niż MŚP lub organizacjami badawczymi, lub NGO oraz przedsiębiorstw innych niż MŚP z MŚP, lub organizacjami badawczymi, lub NGO
 • Data początkowa: 15.12.2023
 • Data końcowa: 8.02.2024
 • Kwota dofinansowania: 1 335 000 000 zł

 

Seal of excellence

Konkurs Seal of Excellence organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 (FENG) dedykowany jest do polskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, których projekty otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach instrumentu EIC Accelerator programu „Horyzont Europa”, jednak z powodu ograniczeń budżetowych nie otrzymały dofinansowania.
 • Alokacja: 35 mln zł
 • Ogłoszenie konkursu: 26 kwietnia 2024 r.
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 10 czerwca 2024 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 2 sierpnia 2024 r. 

 

Dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich dla Regionów

 

W ramach Funduszy Europejskich dla regionów każde województwo będzie posiadać własny program, który sfinansuje inwestycje na jego terenie. Łącznie województwa dostaną 155,4 mld zł.

 

Fundusze Europejskie dla Mazowsza

Nabór do projektów badawczo-rozwojowych
 • Nazwa działania: Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw.
 • Typ projektów: Projekty badawczo-rozwojowe
 • Typ wnioskodawcy: przedsiębiorstwa
 • Data początkowa: 22.04.2024
 • Data końcowa 22.05.2024
 • Kwota dofinansowania: 43 355 000 zł
 • Sposób wyboru projektów: konkurencyjny
 • Cel szczegółowy: rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii
 • Informacje dodatkowe: Duże przedsiębiorstwa mogą otrzymać dofinansowanie pod warunkiem ich współpracy z przedsiębiorstwami sektora MŚP.
 
Nabór do projektów modułowych
 • Nazwa działania: Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw.
 • Typ projektów: Projekty modułowe
 • Typ wnioskodawcy: przedsiębiorstwa
 • Data początkowa: 26.01.2024
 • Data końcowa 06.03.2024
 • Kwota dofinansowania: 66 333 150 zł
 • Sposób wyboru projektów: konkurencyjny
 • Cel szczegółowy: rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii
 • Informacje dodatkowe: Projekty obejmujące cały proces powstawania innowacji lub jego wybrane elementy, zakończony wdrożeniem (badania B+R stanowią element obowiązkowy). Elementy projektu modułowego obejmują: doradztwo, prace B+R przedsiębiorstw (w tym z udziałem sektora nauki), infrastrukturę B+R, prace przedwdrożeniowe, wdrożenie, nabywanie przez pracowników kompetencji oraz kwalifikacji. Duże przedsiębiorstwa mogą otrzymać dofinansowanie pod warunkiem ich współpracy z przedsiębiorstwami sektora MŚP.

 

Fundusze Europejskie dla Śląska

Nabór do projektów Infrastruktura B+R w przedsiębiorstwach oraz Prace B+R w przedsiębiorstwach
 • Nazwa działania: Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach
 • Typ projektu: Infrastruktura B+R w przedsiębiorstwach, Prace B+R w przedsiębiorstwach
 • Typ wnioskodawcy: Przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa w ramach partnerstw przedsiębiorstw lub partnerstw przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi 
 • Data początkowa: 25.01.2024
 • Data końcowa: 18.04.2024
 • Kwota dofinansowania: 376 025 000,00 zł
 • Sposób wyboru projektów: konkurencyjny
 • Cel szczegółowy: Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii
 • Informacje dodatkowe: Możliwość uzyskania wsparcia dotyczyć będzie projektów badawczo-rozwojowych realizujących badania przemysłowe i prace eksperymentalno-rozwojowe lub same prace eksperymentalno-rozwojowe. Wsparcie będzie również udzielane na infrastrukturę służącą przedsiębiorstwom na rzecz prowadzenia przez nie prac B+R. O wsparcie będą mogły ubiegać się duże, średnie, małe i mikro przedsiębiorstwa, a także partnerstwa przedsiębiorstw lub partnerstwa przedsiębiorstw i organizacji badawczych. Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy, wynosi 2 000 000,00 PLN.
 
Nabór do projektów Wdrożenie wyników prac B+R
 • Nazwa działania: Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach
 • Typ projektu: Wdrożenie wyników prac B+R
 • Typ wnioskodawcy: przedsiębiorstwa
 • Data początkowa: grudzień 2024
 • Data końcowa: styczeń 2025
 • Kwota dofinansowania: 93 005 000,00 zł
 • Sposób wyboru projektów: konkurencyjny
 • Cel szczegółowy: Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii
 • Informacje dodatkowe: Wsparcie udzielane będzie dużym, średnim, małym i mikro przedsiębiorstwom na rzecz wdrożenia wyników prac B+R. W ramach naboru przewiduje się udzielenie wsparcia na wdrożenie wyników prac B+R własnych lub nabytych. Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy, wynosi 800 000,00 PLN. Wsparcie będzie miało charakter dotacji warunkowej.               

 

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska

Nabór do projektów Projekty B+R przedsiębiorstw oraz  Infrastruktura B+R przedsiębiorstw (jako fakultatywny komponent projektu B+R) dla województwa dolnośląskiego z wyłączeniem powiatu zgorzeleckiego
 • Nazwa działania: Innowacyjne przedsiębiorstwa
 • Typ projektu: Projekty B+R przedsiębiorstw, Infrastruktura B+R przedsiębiorstw (jako fakultatywny komponent projektu B+R)
 • Typ wnioskodawcy: MŚP, duże przedsiębiorstwa, mid-caps, small mid-caps, jednostki naukowe
 • Data początkowa: 15.02.2024
 • Data końcowa: 19.03.2024
 • Kwota dofinansowania: 155 977 500,00 zł
 • Cel szczegółowy: Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii (EFRR)
 
Nabór do projektów Projekty B+R przedsiębiorstw oraz  Infrastruktura B+R przedsiębiorstw (jako fakultatywny komponent projektu B+R) dla powiatu zgorzeleckiego
 • Nazwa działania: Innowacyjne przedsiębiorstwa
 • Typ projektu: Projekty B+R przedsiębiorstw, Infrastruktura B+R przedsiębiorstw (jako fakultatywny komponent projektu B+R)
 • Typ wnioskodawcy: MŚP, duże przedsiębiorstwa, mid-caps, small mid-caps, jednostki naukowe
 • Data początkowa: 15.02.2024
 • Data końcowa: 26.03.2024
 • Kwota dofinansowania: 44 565 000,00 zł
 • Cel szczegółowy: Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii (EFRR)

 

Fundusze Europejskie dla Łódzkiego

Nabór do projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw
 • Nazwa działania: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje
 • Typ projektu: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw
 • Typ wnioskodawcy: Przedsiębiorstwa
 • Data początkowa: 12.02.2024
 • Data końcowa: 06.03.2024
 • Kwota dofinansowania: 49 500 000,00 zł
 • Sposób wyboru projektów: konkurencyjny
 • Cel szczegółowy: Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

 

Fundusze Europejskie dla Małopolskiego

Nabór do projektów Prace B+R z przygotowaniem do wdrożenia
 • Nazwa działania: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw
 • Typ projektu: Prace B+R z przygotowaniem do wdrożenia
 • Typ wnioskodawcy: Przedsiębiorstwa (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną w SzOP)
 • Data początkowa: czerwiec 2024
 • Data końcowa: wrzesień 2024
 • Kwota dofinansowania: 89 598 000,00 zł
 • Sposób wyboru projektów: konkurencyjny
 • Cel szczegółowy: Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii
 
Nabór do projektów Infrastruktura B+R przedsiębiorstw
 • Nazwa działania: Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw
 • Typ projektu: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw
 • Typ wnioskodawcy: Przedsiębiorstwa (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną w SzOP)
 • Data początkowa: 27.03.2024
 • Data końcowa: 11.06.2024
 • Kwota dofinansowania: 53 704 800,00 zł
 • Sposób wyboru projektów: konkurencyjny
 • Cel szczegółowy: Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

 

Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego

Nabór do projektów Wsparcie Infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach
 • Nazwa działania: Wsparcie działalności przedsiębiorstw w zakresie B+R
 • Typ projektu: Wsparcie Infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach
 • Typ wnioskodawcy: Przedsiębiorstwa
 • Data początkowa: 11.12.2023
 • Data końcowa: 09.02.2024
 • Kwota dofinansowania: 45 235 000,00
 • Sposób wyboru projektów: konkurencyjny
 • Cel szczegółowy: Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

Masz pytania do autora?

Powiązane artykuły

Q&A w Ścieżka SMART – część III

Kontynuujemy omawianie najbardziej kontrowersyjnych aspektów w instrumencie Ścieżka SMART. Tym razem zajmiemy się konkursem dla konsorcjów.

Czytaj
Zamówienia publiczne realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w perspektywie unijnej 2021–2027

Realizacja projektu współfinansowanego ze środków unijnych wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu wymogów i wytycznych, które mają na celu zapewnienie, że publiczne pieniądze będą ...

Czytaj
Q&A w Ścieżka SMART – część II

Kontynuujemy omawianie najbardziej kontrowersyjnych aspektów w instrumencie Ścieżka SMART. Tym razem zajmiemy się tematem personelu projektu w aspekcie kierownika B+R oraz kierownika zarządzającego ...

Czytaj