# Dotacje unijne krajowe # Duże przedsiębiorstwa # MŚP # FENG # Ścieżka SMART # dofinansowanie unijne # Dotacje na innowacje
Kontynuujemy omawianie najbardziej kontrowersyjnych aspektów w instrumencie Ścieżka SMART. Tym razem zajmiemy się konkursem dla konsorcjów.

 

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ

 

Czy jedynym źródłem dofinansowania dla konsorcjanta niebędącego jednostką naukową jest pomoc de minimis?
 
Zgodnie z założeniami konkursu nabór jest dedykowany dla konsorcjów składających się z:
  1. dużych przedsiębiorstw lub
  2. dużych przedsiębiorstw i MŚP lub
  3. dużych przedsiębiorstw i organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych lub 
  4. MŚP i organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych lub
  5. dużych przedsiębiorstw i MŚP oraz organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych.
Jednak opcja 1, 2 i 5 została znacząco ograniczona, ponieważ konsorcjant niebędący liderem otrzymuje dofinansowanie wyłącznie w formie pomocy de minimis tj. do limitu 200 tyś euro w okresie 3 lat. Przy intensywności dofinansowania wynoszącej 80% i przy założeniu, że konsorcjant nie korzystał w ostatnich 3 latach z pomocy de minimis, konsorcjant ma do dyspozycji budżet ok 1,1 mln zł. Czy za tą kwotę da się wypracować IP spełniające jednocześnie kryterium istoty tj. „zadania zaplanowane do realizacji w module składają się na wspólne przedsięwzięcie o sprecyzowanym charakterze i wspólnym celu, niemożliwym lub znacznie utrudnionym do osiągnięcia bez udziału innych członków konsorcjum realizujących moduł”. Wg nas to ograniczenie wykluczające konsorcja pomiędzy przedsiębiorstwami.

 

KWALIFIKOWALNOŚĆ PODATKU VAT W PROJEKCIE

 

Czy jednostka naukowa niemająca prawnej możliwości odzyskania podatku VAT kwalifikuje wydatki w kwocie brutto tj. z VAT?
 
Jednostka naukowa może otrzymać 100% dofinansowania w ramach swojej działalności niegospodarczej, tak brzmi zapis regulaminu konkursu. Można więc wnioskować, że jednostka naukowa nie wnosi wkładu własnego do projektu. Jest jednak inaczej. W praktyce brak wkładu własnego dotyczy jedynie kosztów wynagrodzeń. Zapis instrukcji do wniosku brzmi „Jeśli Lider konsorcjum lub jeden z członków konsorcjum posiada prawną możliwość odzyskania VAT, w tym częściowego odzyskania VAT wówczas ten podatek jest niekwalifikowalny w całym projekcie” Oznacza to, że podatek VAT jest niekwalifikowany w całym projekcie nawet jeśli tylko jeden z członków konsorcjum posiada prawną możliwość jego odzyskania, a tak jest w zdecydowanej większości przedsiębiorstw. Zatem jeżeli jednostka naukowa ponosi w projekcie koszty operacyjne lub dot. podwykonawstwa to kwalifikuje je w kwocie netto i tym samym VAT stanowi koszt, który musi ponieść ze środków własnych, a to w przypadku jednostek budżetowych może nie być takie łatwe.

Masz pytania do autora?

Powiązane artykuły

Q&A w Ścieżka SMART – część II

Kontynuujemy omawianie najbardziej kontrowersyjnych aspektów w instrumencie Ścieżka SMART. Tym razem zajmiemy się tematem personelu projektu w aspekcie kierownika B+R oraz kierownika zarządzającego ...

Czytaj
Q&A w Ścieżka SMART – część I

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju publikują na swoich stronach internetowych listę najczęściej zadawanych pytań do Ścieżki SMART programu FENG ...

Czytaj