Dotacja Seal of Excellence
Jakie projekty kwalifikują się do dofinansowania?

Celem konkursu jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, których projekty zostały ocenione przez Komisję Europejską i otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach instrumentu EIC Accelerator programu „Horyzont Europa”, ale z powodu ograniczeń budżetowych nie otrzymały dofinansowania. Wsparciem mogą zostać objęte badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo tylko eksperymentalne prace rozwojowe od 5 do 8 poziomu gotowości technologicznej.

badania przemysłowe (V-VI TRL)

To prace badawcze związane z tworzeniem modeli/prototypów, które są testowane w warunkach symulacyjnych lub zbliżonych do rzeczywistych.

prace rozwojowe (VII-VIII TRL)

To prace polegające na budowie finalnych prototypów i ich demonstracji w warunkach rzeczywistego funkcjonowania, mających na celu ich końcową walidację przed wdrożeniem na rynek.

Konkurs Seal of Excellence
Kto może aplikować?

W ramach konkursu aplikować mogą przedsiębiorstwa MŚP, których certyfikat Seal of Excellence został wystawiony nie później niż na 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w naborze w ramach FENG. Projekt dofinansowany w naborze musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).

Przedsiębiorstwa MŚP

zatrudnienie < 250 osób oraz
aktywa bilansu < 43 mln euro lub
przychody < 50 mln euro
(liczone dla całej grupy kapitałowej oraz podmiotów powiązanych)

Granty dla Seal of Excellence
Jakie koszty kwalifikują się do dofinansowania?

Metody obliczania kosztów kwalifikowalnych projektu oraz ich maksymalne kwoty są takie same, jak w instrumencie EIC Akcelerator programu „Horyzont Europa”.

wynagrodzenia zespołu R&D

wynagrodzenia zespołu R&D

podwykonawstwo prac R&D

podwykonawstwo prac R&D

środki trwałe będące elementem prototypu

środki trwałe będące elementem prototypu

materiały i surowce do badań

materiały i surowce do badań

amortyzacja lub koszty użytkowania aparatury badawczej

amortyzacja lub koszty użytkowania aparatury badawczej

amortyzacja lub koszty użytkowania WNIP

amortyzacja lub koszty użytkowania WNIP

wynajem powierzchni laboratoryjnej

wynajem powierzchni laboratoryjnej

prace przedwdrożeniowe

prace przedwdrożeniowe

koszty pośrednie

koszty pośrednie

koszty delegacji

koszty delegacji

Pozyskanie dotacji Seal of Excellence
Jaki jest poziom finansowania projektu?

Maksymalna kwota dofinansowania Seal of Excellence nie może przekroczyć 2,5 mln EUR przy maksymalnej intensywności pomocy wynoszącej 70% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Aktualne
nabory wniosków

29 września – 30 października 2023 r.

Case studies.
Nasze zrealizowane projekty

Curiosity Diagnostics sp. z o.o.

Curiosity Diagnostics sp. z o.o.

Zakres usługi

doradztwo w pozyskaniu i rozliczeniu dotacji B+R z programu szybka ścieżka

Prev slide Czytaj
SYDERAL Polska Sp. z o.o.

SYDERAL Polska Sp. z o.o.

Zakres usługi

doradztwo w pozyskaniu i rozliczeniu dotacji B+R z programu szybka ścieżka

Prev slide Czytaj
Warmie sp. z o.o.

Warmie sp. z o.o.

Zakres usługi

doradztwo w pozyskaniu i rozliczeniu dotacji B+R z programu szybka ścieżka

Prev slide Czytaj

Doradztwo w sprawie Seal of Excellence
Warto z nami współpracować

Jesteśmy firmą konsultingową specjalizującą się od ponad 10 lat w pozyskiwaniu dotacji na realizację projektów badawczo-rozwojowych. Oferujemy m.in. doradztwo w pozyskaniu dotacji Seal of Excellence oraz w ramach innych instrumentów dotacyjnych finansujących B+R, a także zapewniamy doradztwo w rozliczeniu dofinansowania.

> 700 mln zł

Pozyskaliśmy dla naszych klientów ponad 700 mln zł bezzwrotnych dotacji na projekty badawczo-rozwojowe.

> 10 lat

od ponad 10 lat doradzamy start-upom w finansowaniu działalności R&D instrumentami dotacyjnymi.

1 miejsce

Jesteśmy liderem skuteczności w pozyskiwaniu dotacji na R&D wg rankingu „Najskuteczniejsze firmy doradcze 2019” magazynu FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Seal of Excellence

Jesteśmy do dyspozycji

Zastanawiasz się czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Szukasz więcej informacji? Skontaktuj się:

Szymon Łokaj

formularz kontaktowy