Nutritech 
Jakie projekty kwalifikują się do dofinansowania?

Głównym celem programu Nutritech jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia uwzględniając przy tym zasady zrównoważonego rozwoju w trzech obszarach tematycznych: T1. Nutrigenomika i biomedycyna jako narzędzie wspierające walkę z przewlekłymi chorobami niezakaźnymi (m.in. chorobami dietozależnymi). T2. Żywność w leczeniu i zapobieganiu chorobom. T3. Aspekty technologiczne i gospodarcze prawidłowego żywienia.  

badania przemysłowe (TRL 2-6)  

To prace nowatorskie, twórcze, metodyczne, nieprzewidywalne i nastawione na praktyczne zastosowanie w przemyśle, w szczególności poszukiwanie zastosowania badań naukowych w nowych produktach, usługach czy technologiach. Badania przemysłowe kończą się na modelach/prototypach, które są przetestowane w warunkach symulacyjnych lub zbliżonych do rzeczywistych.

prace rozwojowe (TRL 7-9)

To dalszy rozwój technologii lub produktu polegający na budowie finalnych prototypów i ich demonstracji w warunkach rzeczywistego funkcjonowania, mających na celu ich końcową walidację przed wdrożeniem na rynek. Prace rozwojowe kończą się demonstratorem technologii w pełnej skali tj. docelowej dla danego produktu czy technologii.

prace przedwdrożeniowe

To działania obejmujące przygotowanie wyników prac B+R do zastosowania w praktyce gospodarczej m.in. ochrona własności intelektualnej, certyfikacja etc.

Kto może aplikować w 
programie Nutritech?

Program Nutritech kierowany jest do przedsiębiorstw samodzielnie realizujących projekt, konsorcjów przedsiębiorstw lub konsorcjów przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo.

Przedsiębiorstwa MŚP

zatrudnienie < 250 osób oraz
aktywa bilansu < 43 mln euro lub
przychody < 50 mln euro
(liczone dla całej grupy kapitałowej oraz podmiotów powiązanych)

Duże przedsiębiorstwa

zatrudnienie > 250 osób lub
aktywa bilansu > 43 mln euro oraz
przychody > 50 mln euro
(liczone dla całej grupy kapitałowej oraz podmiotów powiązanych)

Konsorcja przedsiębiorstw

Konsorcjum dużych przedsiębiorstw lub MŚP z innymi dużymi przedsiębiorstwami lub MŚP, w tym przedsiębiorstwami powiązanymi -  maksymalnie 3 członków konsorcjum. 

Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych

Konsorcjum dużych przedsiębiorstw lub MŚP z jednostkami naukowymi - maksymalnie 3 członków konsorcjum z przedsiębiorstwem jako liderem. 

Program Nutritech
Jakie koszty kwalifikują się do dofinansowania?

Dofinansowanie w Nutritech obejmuje koszty badań przemysłowych, prac rozwojowych  i przedwdrożeniowych, w skład których wchodzą:

wynagrodzenia zespołu R&D

wynagrodzenia zespołu R&D

podwykonawstwo prac R&D

podwykonawstwo prac R&D

zakup sprzętu laboratoryjnego

zakup sprzętu laboratoryjnego

materiały i surowce do badań

materiały i surowce do badań

amortyzacja lub leasing aparatury badawczej

amortyzacja lub leasing aparatury badawczej

amortyzacja lub koszty użytkowania WNIP

amortyzacja lub koszty użytkowania WNIP

wynajem powierzchni laboratoryjnej

wynajem powierzchni laboratoryjnej

promocja projektu

promocja projektu

pomocnicze usługi obce

pomocnicze usługi obce

koszty pośrednie

koszty pośrednie

Dofinansowanie Nutritech
Jaki jest poziom dotacji?

Maksymalna wielkość dotacji, o jaką można się ubiegać w programie Nutritech to 10 mln pln. Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzaju prac wykonywanych w projekcie oraz od wielkości przedsiębiorstwa.

dofinansowanie do
badań przemysłowych

 • mikro i małe przedsiębiorstwa - 80%
 • średnie przedsiębiorstwa - 75%
 • duże przedsiębiorstwa - 65%
 • jednostki naukowe - 100%

dofinansowanie do
prac rozwojowych 

 • mikro i małe przedsiębiorstwa - 60%
 • średnie przedsiębiorstwa - 50%
 • duże przedsiębiorstwa - 40%
 • jednostki naukowe - 100%

dofinansowanie do
prac przedwdrożeniowych

 • 90% kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy de minimis albo
 • 50% kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy na usługi doradcze dla MŚP

   

Aktualne
nabory wniosków

Aktualne harmonogramy konkursów można śledzić na stronie NCBR.

Case studies.
Doradztwo w napisaniu wniosku Nutritech

GK Cedrob

GK Cedrob

Zakres usługi

doradztwo w pozyskaniu dotacji B+R z programu szybka ścieżka

Prev slide Czytaj
GK Maspex

GK Maspex

Zakres usługi

doradztwo w pozyskaniu dotacji B+R z programu szybka ścieżka

Prev slide Czytaj
Regis sp. z o.o.

Regis sp. z o.o.

Zakres usługi

doradztwo w pozyskaniu i rozliczeniu dotacji B+R z programu szybka ścieżka

Prev slide Czytaj

Doradztwo w pozyskaniu i rozliczeniu dotacji Nutritech
Warto z nami współpracować

Jesteśmy firmą konsultingową specjalizującą się od ponad 10 lat w pozyskiwaniu dotacji na realizację projektów R&D. Oferujemy, w szczególności doradztwo w pozyskaniu dotacji Nutritech oraz w ramach innych instrumentów dotacyjnych finansujących B+R, a także zapewniamy doradztwo w rozliczeniu dofinansownia Nutritech i innych.

> 700 mln zł

Pozyskaliśmy dla naszych klientów ponad 700 mln zł bezzwrotnych dotacji na projekty badawczo-rozwojowe.

> 10 lat

Od ponad 10 lat doradzamy start-upom w finansowaniu dotacjami działalności R&D.

1 miejsce

Jesteśmy liderem skuteczności w pozyskiwaniu dotacji na R&D wg rankingu „Najskuteczniejsze firmy doradcze 2019” magazynu FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nutritech

Jesteśmy do dyspozycji.

Zastanawiasz się czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Szukasz więcej informacji? Skontaktuj się:

Szymon Łokaj

Formularz kontaktowy