Pozyskiwanie funduszy unijnych na B+R. Poradnik

Programy UE to doskonała możliwość na pozyskanie dofinansowania na innowacje, w szczególności na rozwój innowacyjnych produktów czy technologii. Jak w praktyce wygląda proces aplikacyjny i jak się do niego przygotować? Odpowiedzi znajdziesz w poniższym przewodniku.

 

Pozyskiwanie dotacji na badania i rozwój - zrozumienie programów unijnych

 

Fundusze unijne to środki, które Unia Europejska zapewnia państwom członkowskim w celu wsparcia ich rozwoju gospodarczego i społecznego. Fundusze unijne są przeznaczane na różne cele, w tym:
 • rozwój infrastruktury,
 • badania i rozwój,
 • edukację i szkolenie,
 • ochronę zdrowia,
 • ochronę środowiska,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Fundusze unijne w Polsce są alokowane przez Komisję Europejską na okresy siedmioletnie i przyjmują postać programów operacyjnych, które mają na celu realizację konkretnych celów w poszczególnych regionach i sektorach gospodarki. Polska jest beneficjentem funduszy unijnych od 2000 roku.
Do tej pory Polska otrzymała ponad 200 mld euro. W nowej perspektywie funduszy na lata 2021-2027 Polska będzie mieć do dyspozycji ponad 76 mld euro w ramach 26 programów. Programy unijne to różne formy dofinansowania dla firm, w tym także startupów aby zapewnić im finansowanie ambitnych i przełomowych projektów badawczo-rozwojowych, które z jednej strony niosą za sobą duże ryzyko, ale w przypadku sukcesu mogą znacząco wpłynąć na rynek i społeczeństwo. Dofinansowania na badania i rozwój to bardzo ważny instrument finansujący ryzykowne i kapitałochłonne projekty, których celem jest opracowanie radykalnych innowacji mających potencjał do transformacji rynku. Najpopularniejszym instrumentem wpierającym badania, rozwój i innowacj jest ścieżka SMART.

 

Pisanie wniosku ścieżka SMART - jak się do tego przygotować?

 

Aby przygotować się do aplikowania o dofinansowanie na badania, rozwój i innowacje, powinieneś przejść przez kilka kroków:
 • Zapoznaj się z programem, z którego chcesz skorzystać. Najpopularniejsze fundusze dla startupów oferuje program FENG. Jeżeli nie wiesz jaki program wybrać pomocny może być nasz przewodnik Jak znaleźć program dotacyjny dla startupu?  Przed przystąpieniem do pisania wniosku FENG, dokładnie zapoznaj się z dokumentacją aplikacyjną, regulaminem, kryteriami wyboru, wzorem wniosku. Sprawdź, jakie są cele programu, jakie warunki trzeba spełnić, aby kwalifikować się do wsparcia, a także jakie dokumenty są wymagane.
 • Terminy: śledź terminy składania wniosków i dostosuj się do nich. Wnioski złożone po terminie zazwyczaj nie są rozpatrywane.
 • Partnerstwo: jeśli program wymaga partnerstwa lub współpracy z innymi podmiotami, znalezienie odpowiednich partnerów i uzgodnienie z nimi współpracy jest kluczowe.
 • Przygotowanie dokumentacji: programy unijne wymagają przygotowania wniosku / biznesplanu, w skład którego wchodzą: opis innowacyjności, opis planowanych do realizacji prac B+R, model finansowy, harmonogram rzeczowo-finansowy, analiza rynku, analiza konkurencji itp. Przygotuj te zagadnienia starannie i zgodnie z wymaganiami programu.
 • Finansowanie projektu: sporządź dokładny budżet projektu, uwzględniając wszystkie koszty i źródła finansowania. Upewnij się, że Twój budżet jest realistyczny i zgodny z wymaganiami programu, a także że jesteś w stanie zapewnić finansowanie wkładu własnego do projektu.
Proces uzyskania dofinansowania B+R może być czasochłonny i bardzo konkurencyjny. Bądź cierpliwy i gotowy na ewentualne odrzucenia, ale także na próby poprawy i ponowne aplikacje. Aby zwiększyć szanse na sukces, warto skorzystać z pomocy doradców lub ekspertów, którzy oferują pomoc w pozyskaniu dotacji unijnej.

 

Przygotowanie wniosku ścieżka SMART - jakie są zasady pisania skutecznego wniosku o dotację na badania i rozwój?

 

Napisanie wniosku ścieżka SMART na prace B+R (badania i rozwój) to proces wymagający staranności i dokładności. Oto kilka kluczowych zasad, które pomogą Ci przygotować efektywny wniosek:
 • Zgodność z celami programu: Twój projekt powinien być dopasowany do celów programu. Uwzględnij wszystkie wymagania programu.
 • Transparentność i przejrzystość: pisz zrozumiałym językiem. Upewnij się, że wniosek ma logiczną strukturę i jest spójny.
 • Bądź precyzyjny i konkretny. Wniosek o dofinansowanie powinien być napisany w sposób precyzyjny i konkretny. Unikaj ogólników i sformułowań, które mogą być interpretowane na różne sposoby.
 • Bądź przekonujący. Wniosek o dofinansowanie powinien być napisany w sposób przekonujący. Udowodnij, że Twój projekt jest wartościowy i wart dofinansowania.
 • Opis problemu: starannie opisz problem rynkowy, który twój projekt ma rozwiązać. Wyjaśnij, dlaczego jest to istotne i jakie będą korzyści dla grupy docelowej.
 • Innowacyjność: opisz, co jest innowacyjne w projekcie i sparametryzuj innowację w odniesieniu do rozwiązań konkurencyjnych. Zrób szczegółową analizę konkurencyjności i opisz w jaki sposób twoja innowacja lepiej zaspokoi potrzeby rynku od rozwiązań konkurencyjnych.
 • Plan prac B+R: przedstaw klarowny plan prac B+R. Jakie wyzwania technologiczne zostaną podjęte, w jaki sposób rozwiązane i w jakim czasie?
 • KPI: określ, jakie będą wskaźniki sukcesu, które posłużą do weryfikacji zaplanowanych prac B+R.
 • Opłacalność: przedstaw we wniosku ocenę opłacalności wdrożenia na rynek, która będzie mierzona NPV i IRR. Przygotuj wiarygodne prognozy przychodów i kosztów związanych z komercjalizacją rozwiązania.
 • Budżet: Twój budżet musi być realistyczny i logiczny. Uzasadnij, na co zostaną przeznaczone środki finansowe i dlaczego są one potrzebne. Przedstaw metodologię szacowania wydatków.
 • Zasoby: wykaż posiadane zasoby i planowane do pozyskania, które będą niezbędne do realizacji projektu. Mowa tutaj przede wszystkim o zasobach osobowych, technicznych oraz finansowych.
 • Analiza ryzyka: przeprowadź analizę ryzyka. Wskaż, jakie czynniki mogą wpłynąć na sukces projektu i jakie kroki zostaną podjęte w razie problemów.
 • Upewnij się, że wniosek jest poprawny pod względem merytorycznym i formalnym. Upewnij się, że wniosek nie zawiera błędów i jest zgodny z wymaganiami określonymi w programie.
Jeśli masz wątpliwości dotyczące procesu aplikacyjnego, możesz skonsultować się z ekspertami, którzy udzielą Ci pomocy.

 

Pozyskiwanie dotacji ścieżka SMART

 

Pozyskanie dofinansowania ścieżka Smart na badania i rozwój to dość zawiły i pracochłonny proces, ale wart wysiłku, bo zapewnia nawet do 80% zwrotu nakładów na B+R. Konkurencja jest jednak bardzo duża, więc staranność i profesjonalizm w tworzeniu wniosku są kluczowe.
Aby zwiększyć szanse na sukces, warto zlecić pozyskiwanie dotacji FENG na badania i rozwój wyspecjalizowanym firmom konsultingowym.
 

Doradztwo w pozyskaniu dotacji ścieżka SMART

 
Doradcy od pozyskiwania dotacji FENG oferują m.in. pomoc w napisaniu wniosku ścieżka smart, przejmują odpowiedzialność za poprawność przygotowania dokumentacji aplikacyjnej i kompleksowo wspierają na każdym etapie ubiegania się o dofinansowanie.
Jeżeli interesuje Cię pozyskiwanie dotacji unijnych na badania, rozwój i innowacje, serdecznie zachęcamy do nawiązania kontaktu z nami. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych, zwłaszcza w ramach najbardziej konkurencyjnych programów dotacyjnych finansujących R&D.