Grant EIC Pathfinder
Jakie projekty kwalifikują się do dofinansowania?

Dofinansowanie EIC Pathfinder udzielane jest na realizację projektów badawczych odznaczających się wysokim poziomem przełomowości, możliwością zaburzenia obecnych rynków i znacznym wpływie społeczno-gospodarczym. Przedsięwzięcie musi być obarczone wysokim ryzykiem i jednocześnie nieść za sobą potencjalnie duży zysk. EIC Pathfinder zapewnia wsparcie prac badawczych od TRL 1 do TRL 4.

badania podstawowe
(TRL 1)

Badania na tym etapie polegają na obserwacji i opisaniu podstawowych zjawisk i faktów. Badania te są typowymi badaniami naukowymi i służą zdobyciu nowej wiedzy w danej dziedzinie bez konkretnego i praktycznego zastosowania.
 

badania przemysłowe
(TRL 2-4)

Badania do TRL 4 są już nastawione na zastosowanie w praktyce gospodarczej i obejmują tworzenie pierwszego prototypu wraz z testami i weryfikacją w laboratorium krytycznych komponentów technologii, które potwierdzą słuszność koncepcji (wykonalność, możliwość zastosowania w praktyce).

Dofinansowanie EIC Pathfinder 
Kto może aplikować?

O dofinansowanie w EIC Pathfinder mogą ubiegać się przede wszystkim interdyscyplinarne konsorcja naukowo-przemysłowe. Istotnym czynnikiem jest współpraca międzynarodowa, dlatego też podmioty partycypujące muszą pochodzić z co najmniej 3 różnych krajów stowarzyszonych.

Przedsiębiorstwa MŚP

MŚP mogą aplikować samodzielnie w programie Pathfinder Challenges.

Międzynarodowe konsorcja

Konsorcjum złożone z co najmniej trzech niezależnych podmiotów z co najmniej 3 różnych krajów stowarzyszonych, którymi mogą być wszystkie typy przedsiębiorstw (MŚP, mid-caps i duże), a także jednostki naukowe, uniwersytety.

Pozyskanie grantów EIC Pathfinder
Jakie koszty kwalifikują się do dofinansowania?

wynagrodzenia zespołu R&D

wynagrodzenia zespołu R&D

podwykonawstwo prac R&D

podwykonawstwo prac R&D

środki trwałe będące elementem prototypu

środki trwałe będące elementem prototypu

materiały i surowce do badań

materiały i surowce do badań

amortyzacja lub koszty użytkowania aparatury badawczej

amortyzacja lub koszty użytkowania aparatury badawczej

amortyzacja lub koszty użytkowania WNIP

amortyzacja lub koszty użytkowania WNIP

wynajem powierzchni laboratoryjnej

wynajem powierzchni laboratoryjnej

koszty delegacji

koszty delegacji

koszty pośrednie

koszty pośrednie

EIC Pathfinder grant
Jaki jest poziom finansowania projektu?

Intensywność dofinansowania EIC Pathfinder wynosi 100%. Maksymalnie można aplikować o 3 mln euro (4 mln euro dla EICP: Challenges).

File section

EIC Pathfinder program
Przewodnik

POBIERZ

EIC Pathfinder 2024
Aktualne nabory wniosków

Aktualne harmonogramy konkursów można śledzić na stronach KPK, a także na naszym blogu. Harmonogram konkursów EIC w 2024 jest dostępny tu.

Doradztwo w pozyskiwaniu dotacji EIC Pathfinder
Warto z nami współpracować

Jesteśmy firmą konsultingową specjalizującą się od ponad 10 lat w pozyskiwaniu dotacji na realizację projektów R&D. Rozumiemy innowacje i technologię, potrafimy przełożyć na dokumentację aplikacyjną nawet najbardziej ambitne i odważne projekty. Interesuje Cię pozyskiwanie funduszy unijnych? Pozyskujemy dofinansowania na badania i rozwój zarówno w ramach programów krajowych, jak i europejskich, np.: EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition, Ścieżka SMART. Zgłoś się do nas, a nasi eksperci pomogą Ci zdobyć dotacje na innowacje.

> 700 mln zł

Pozyskaliśmy dla naszych klientów ponad 700 mln zł bezzwrotnych dotacji na projekty badawczo-rozwojowe.

> 10 lat

od ponad 10 lat doradzamy start-upom w finansowaniu działalności R&D instrumentami dotacyjnymi.

1 miejsce

Jesteśmy liderem skuteczności w pozyskiwaniu dotacji na R&D wg rankingu „Najskuteczniejsze firmy doradcze 2019” magazynu FUNDUSZE EUROPEJSKIE.

EIC Pathfinder

Jesteśmy do dyspozycji

Zastanawiasz się czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Szukasz więcej informacji? Skontaktuj się:

Jakub Żbikowski

formularz kontaktowy