Harmonogram konkursów EIC na 2024 rok. Jakie możliwości czekają na twórców innowacji chcących pozyskać dotacje na prace B+R?

# Dotacje unijne europejskie # R&D # EIC # EIC Accelerator # EIC Pathfinder # EIC Transition
W 2024 roku podmioty zajmujące się projektami innowacyjnych rozwiązań technologicznych mogą starać się o dofinansowanie w programie organizowanym przez Europejską Radę ds. Innowacji. Poniżej przygotowaliśmy aktualny harmonogram naborów do programów konkursu EIC.

 

EIC 2024 – szanse na dotacje dla innowatorów

 

European Innovation Council (EIC) to program kierowany do wsparcia najbardziej obiecujących europejskich innowatorów w realizacji przełomowych projektów obarczonych wysokim ryzykiem. 
 
EIC zapewnia następujące instrumenty finansowania:
 • Pathfinder – dla wczesnych etapów prac B+R,
 • Transition – dla dalszego rozwijania technologii w oparciu o wyniki wcześniej realizowanego projektu (Pathfinder lub ERC Proof of Concept),
 • Accelerator – dla etapu rozwoju oraz wprowadzania na rynek.

 

Harmonogram EIC Pathfinder 2024

 

EIC Pathfinder Open
 • Typ wnioskodawcy: wnioski mogą składać wyłącznie konsorcja
 • Termin złożenia wniosku: 07.03.2024
 • Pula środków: 136 mln euro
 • Kwota pojedynczego dofinansowania: podmiot może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 3 mln euro (lub więcej w należycie uzasadnionych przypadkach)
 • Cel projektu: udowodnienie zasad i walidacja podstaw naukowych przełomowych technologii (począwszy od wczesnych TRL mających na celu osiągnięcie TRL3 lub 4)
EIC Pathfinder Challenge
 • Typ wnioskodawcy: wnioski mogą składać mniejsze konsorcja (co najmniej dwa kwalifikujące się podmioty) lub indywidualni wnioskodawcy oraz większe konsorcja
 • Termin złożenia wniosku: 16.10.2024
 • Pula środków: 120 mln euro
 • Kwota pojedynczego dofinansowania: podmiot może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 4 mln euro (lub więcej w należycie uzasadnionych przypadkach)
 • Cel projektu: udowodnienie zasad i walidacja podstaw naukowych przełomowych technologii (począwszy od wczesnych TRL mających na celu osiągnięcie TRL3 lub 4)
 
Wskazane technologie strategiczne dla programu EIC Pathfinder Challenge 2024:
 • Urządzenia typu “Solar-to-X”
 • Cement i beton jako źródło pochłaniaczy dwutlenku węgla
 • Alternatywy dla opakowań i folii inspirowane naturą
 • Nanoelektronika dla energooszczędnych inteligentnych urządzeń brzegowych
 • Ochrona infrastruktury kosmicznej UE 

 

Harmonogram EIC Transition 2024

 

 • Typ wnioskodawcy: pojedynczy wnioskodawcy (MŚP, spin-offy, start-upy, organizacje badawcze, uniwersytety) lub małe konsorcja (minimum 2 i maksymalnie 5 kwalifikujących się podmiotów)
 • Termin złożenia wniosku: 18.09.2024
 • Pula środków: 94 mln euro
 • Kwota pojedynczego dofinansowania: podmiot może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 2,5 mln euro
 • Cel projektu: walidacja i demonstracja technologii w środowisku odpowiednim dla danej aplikacji (począwszy od osiągnięcia TRL 3/4 do osiągnięcia TRL 5/6) oraz rozwój gotowości biznesowej i rynkowej

 

Harmonogram EIC Accelerator 2024

 

EIC Accelerator Open
 • Typ wnioskodawcy: pojedyncze start-upy i MŚP (w tym spin-offy), osoby fizyczne (zamierzające uruchomić start-up/MŚP) oraz w wyjątkowych przypadkach małe spółki o średniej kapitalizacji (poniżej 499 pracowników)
 • Termin złożenia wniosku:
  • wnioski krótkie (short proposal): w trybie ciągłym
  • wnioski pełne (full proposal):
   • 03.2024
   • 10.2024
  • Pula środków: 375 mln euro
  • Kwota pojedynczego dofinansowania obejmuje finansowanie mieszane (w różnych proporcjach) składające się z:
   • grantu – podmiot może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 2,5 mln euro (70% kosztów kwalifikowalnych) na działalność innowacyjną (zaczynając od TRL 5 lub 6 w celu osiągnięcia wyższych TRL)
   • komponentu inwestycyjnego – podmiot może otrzymać finansowanie kapitałowe w wysokości 0,5 do 15 mln euro (w uzasadnionych przypadkach także powyżej tej kwoty) na działania powyżej TRL 8 (w szczególności komercjalizacja i skalowanie rozwiązania)
EIC Accelerator Challenge
 • Typ wnioskodawcy: pojedyncze start-upy i MŚP (w tym spin-offy), osoby fizyczne (zamierzające uruchomić start-up/MŚP) oraz w wyjątkowych przypadkach małe spółki o średniej kapitalizacji (poniżej 499 pracowników)
 • Termin złożenia wniosku:
  • wnioski krótkie (short proposal): w trybie ciągłym
  • wnioski pełne (full proposal):
   • 03.2024
   • 10.2024
  • Pula środków: 300 mln euro
  • Kwota pojedynczego dofinansowania obejmuje finansowanie mieszane (w różnych proporcjach) składające się z:
   • grantu – podmiot może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 2,5 mln euro (70% kosztów kwalifikowalnych) na działalność innowacyjną (zaczynając od TRL 5 lub 6 w celu osiągnięcia wyższych TRL)
   • komponentu inwestycyjnego – podmiot może otrzymać finansowanie kapitałowe w wysokości 0,5 do 15 mln euro (w uzasadnionych przypadkach także powyżej tej kwoty) na działania powyżej TRL 8 (w szczególności komercjalizacja i skalowanie rozwiązania)
Wskazane technologie strategiczne dla programu EIC Accelerator Challenge 2024:
 • Generatywna sztuczna inteligencja ukierunkowana na człowieka
 • Wirtualne światy i rozszerzona interakcja, w tym wsparcie dla Przemysłu 5.0
 • Inteligentne komponenty technologii brzegowej i kwantowej
 • Żywność z precyzyjnej fermentacji i alg
 • Terapie oparte na przeciwciałach monoklonalnych dla nowych wirusów
 • Odnawialne źródła energii i cały ich łańcuch wartości

Masz pytania do autora?

Powiązane artykuły

Dotacje dla life science

W Polsce startupy bio-tech / med-tech, a także MŚP i duże spółki mogą pozyskiwać finansowanie z wielu programów dotacyjnych, które wspierają rozwój branży ...

Czytaj
Harmonogram konkursów na 2024 rok w ramach FENG i Funduszy Europejskich dla Regionów w zakresie dotacji na prace B+R

Nowy rok oznacza kolejne szanse dla podmiotów starających się o uzyskanie dotacji na rozwój innowacyjnych projektów. Poniżej przygotowaliśmy harmonogram naborów w ramach FENG oraz wybranych ...

Czytaj
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) czy European Innovation Council (EIC)

Z programów grantowych najbardziej odpowiednich dla start-upów na szczególną uwagę zasługują Ścieżka SMART w ramach FENG, czyli Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki oraz EIC Pathfinder, ...

Czytaj