Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) czy European Innovation Council (EIC)

# R&D # FENG # Ścieżka SMART # EIC Accelerator # EIC Pathfinder # EIC Transition
Z programów grantowych najbardziej odpowiednich dla startupów na szczególną uwagę zasługują Ścieżka SMART w ramach FENG, czyli Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki oraz EIC Pathfinder, EIC TransitionEIC Accelerator w ramach European Innovation Council (EIC), czyli Europejskiej Rady ds. Innowacji.
 

Dotacje na innowacje – jaki program wybrać?

 
Startupy technologiczne, poza możliwościami pozyskiwania finansowania kapitałowego oferowanego przez fundusze Venture Capital, mogą również skorzystać z szerokiej oferty instrumentów dotacyjnych przeznaczonych do finansowania działalności R&D i wdrożenia innowacyjnych produktów i technologii na rynek. Dotacje mają tę zaletę, że są nierozwadniające, warto zatem sprawdzić, czy taka forma finansowania rozwoju innowacyjnych produktów i technologii jest dostępna i osiągalna.
Wybór odpowiedniego programu zależy od wielu czynników, takich jak charakterystyka opracowywanej innowacji, jej dojrzałość technologiczna, ambicje firmy, a także jej cele strategiczne. Poniżej krótko scharakteryzujemy wskazane instrumenty.
 

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – Ścieżka SMART

 
Ścieżka SMART to program krajowy w ramach funduszy unijnych wdrażanych w Polsce w latach 2021-2027 przeznaczony wyłącznie dla spółek zarejestrowanych w Polsce. Jego celem jest wsparcie rozwoju innowacji, w tym w szczególności innowacji cyfrowych, ekoinnowacji, a także innowacji opartych o wysokie technologie. Program charakteryzuje się budową modułową, która w ramach jednego projektu umożliwia pozyskanie dofinansowania zarówno na prace R&D zaczynając nawet od TRL2, jaki i wdrożenie innowacji na rynek czy umiędzynarodowienie.
 

Dla kogo Ścieżka SMART?

 
O dofinansowanie mogą aplikować przedsiębiorstwa samodzielnie, a także w konsorcjum z innym przedsiębiorstwem lub jednostką naukową. Nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa czy sektor działalności. Kluczowe jest, aby projekty były innowacyjne co najmniej w skali kraju, a wnioskodawcy mieli potencjał do ich realizacji poprzez zapewnienie odpowiednich zasobów osobowych, technicznych i finansowych.
 

Dotacja na badania i rozwój – poziomy dofinansowania

 
Finansowanie dotacją w Ścieżce SMART w ramach FENG jest bardzo atrakcyjne, gdyż pokrywa do 80% kosztów prac R&D. Intensywność wsparcia zależy jednak od charakteru prac badawczych i dojrzałości technologii oraz od wielkości firmy, a w przypadku inwestycji dot. wdrożenia innowacji na rynek, również od miejsca realizacji inwestycji. Kwotowo na R&D można aplikować maksymalnie o 20 mln euro dofinansowania, a na wdrożenie innowacji maksymalnie o 70 mln euro (tylko w wybranych województwach). Nabory wniosków prowadzone są okresowo, w formie kilkumiesięcznych rund.
 

Europejska Rada ds. Innowacji – EIC

 
Alternatywą do krajowego programu FENG jest europejski EIC. To program Europejskiej Rady Innowacji, który przeznaczony jest w szczególności dla startupów z całej Europy – innowatorów podejmujących projekty o bardzo wysokim ryzyku, dużym wpływie na społeczeństwo oraz potencjale do transformacji rynku. Silny nacisk w EIC położony jest na opracowywanie przełomowych innowacji rozwiązujących palące problemy rynkowe i społeczne.
 

Granty EIC Pathfinder, EIC Transition, EIC Accelerator

 
Europejska Rada ds. Innowacji oferuje takie instrumenty jak EIC Pathfinder, EIC Transition oraz EIC Accelerator. Podstawowa różnica pomiędzy tymi instrumentami dotyczy dojrzałości technologii i konfiguracji aplikujących.
W Pathfinder finansowane są projekty od TRL1 do TRL4, a o grant mogą aplikować konsorcja złożone z co najmniej 3 podmiotów, z co najmniej 3 różnych krajów stowarzyszonych, którymi mogą być wszystkie typy przedsiębiorstw (MŚP, mid-caps i duże), a także jednostki naukowe, uniwersytety.
Transition dotyczy finansowania prac R&D polegających na przekształcaniu pomysłów na etapie proof of principle w prototypy gotowe do demonstracji tj. rozwój technologii od TRL3/4 do TRL5/6, o grant mogą aplikować firmy MŚP i jednostki naukowe samodzielnie, a także konsorcja złożone od 2 do 5 partnerów – niezależnych od siebie, z siedzibą w różnych krajach członkowskich.
Najbardziej popularny wśród instrumentów EIC jest Accelerator, w którym o dofinansowanie mogą aplikować przedsiębiorstwa MŚP i small mid-cap, które dysponują przełomową technologią na TRL5 i potrzebują już tylko demonstracji rozwiązania do TRL8 polegającego na wdrożeniu do użytku operacyjnego i skomercjalizowania oraz skalowania rynkowego na TRL9.
 

Pomoc dla startupów – poziom finansowania innowacji

 
W EIC Pathfinder i Transition intensywność dofinansowania wynosi 100%, przy czym w Pathfinder maksymalnie można aplikować o 3 mln euro, a w Transition o 2,5 mln euro. W EIC Accelerator można otrzymać wsparcie zarówno w formie dotacji (do 2,5 miliona euro – 70% kosztów kwalifikowanych, przeznaczone na prace rozwojowe nad produktem, przygotowanie do wdrożenia), jak i finansowania mieszanego (dotacja plus inwestycja kapitałowa, przeznaczona na komponent wdrożeniowy/powdrożeniowy). Składnik kapitałowy może wynieść do 15 milionów euro.
 

FENG i EIC – podsumowanie

 
Podsumowując, Ścieżka SMART w programie FENG będzie bardziej odpowiednia dla:
  • polskich start-upów opracowujących innowacyjne rozwiązanie w skali Polski lub szerszej, które lepiej zaspokoi potrzeby rynku niż dostępne rozwiązania konkurencyjne;
  • projektów R&D o stosunkowo niskim lub średnim ryzyku i jednocześnie wysokim potencjale do komercjalizacji i wysokiej opłacalności;
  • rozwoju technologii będących na dowolnym poziomie dojrzałości (TRL), w tym takich, które są na etapie pomysłu i wymagają dużych nakładów na R&D aż do wdrożenia na rynek.
Instrumenty EIC będą bardziej odpowiednie dla:
  • deep-tech-ów i uniwersytetów opracowujących rozwiązanie przełomowe dla rynku (disruptive innovation), które będzie miało duży wpływ na społeczeństwo i rozwiąże istotny problem rynkowy;
  • projektów R&D o wysokim ryzyku, ale i ogromnym potencjale do zakłócenia rynku i wyparcia wiodących na rynku firm i ich produktów;
  • technologii o dużym potencjale skalowania na poziomie europejskim lub globalnym.
Z przyjemnością pomożemy w ocenie potencjału projektu i wesprzemy proces decyzyjny wyboru odpowiedniego programu finansowania. Nasze doświadczenie i znajomość zarówno krajowych, jak i międzynarodowych konkursów unijnych, pomogą w doborze odpowiedniego naboru dla konkretnego projektu. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą – dotacje na innowacje.
 

Autor: Maciej Wieczorek, Szymon Łokaj

Masz pytania do autora?

Powiązane artykuły

Działalność badawczo-rozwojowa w sektorze IT

Odróżnienie działalności badawczo-rozwojowej od rutynowej w sektorze IT sprawia wiele trudności, szczególnie w kontekście ubiegania się o granty unijne np. w ramach Ścieżki SMART.

Czytaj
Zasady doboru modułów w Ścieżce SMART w ramach FENG

Ścieżka SMART to największy w Polsce instrument dotacyjny finansujący badania, rozwój i innowacje będący flagowym działaniem w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) ...

Czytaj
Jak odróżnić innowację od rutynowych zmian lub aktualizacji?

Czym tak naprawdę jest innowacja? Jakie są rodzaje innowacji i jak zmierzyć skalę innowacyjności? Jak odróżnić innowację od rutynowych zmian lub aktualizacji? W poniższym ...

Czytaj