Doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych na innowacje, badania i rozwój.

Współczesne przedsiębiorstwa dążą do ciągłego rozwoju, aby konkurować na dynamicznie zmieniającym się rynku. Jednym z kluczowych aspektów tej ewolucji jest finansowanie działań badawczo-rozwojowych, które mogą prowadzić do przełomowych innowacji. Tu pojawia się znaczenie funduszy unijnych – źródła wsparcia, które może być kluczem do realizacji ambitnych projektów. Ale jak efektywnie zdobyć takie dofinansowanie? Tu z pomocą przychodzi specjalistyczne doradztwo i pomoc w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Podstawowym celem doradztwa w pozyskiwaniu dotacji na innowacje jest przewodzenie wnioskodawcy przez skomplikowany proces aplikowania o dofinansowanie, dla przykładu weźmy doradztwo w pozyskiwaniu dotacji Ścieżka SMART FENG. Na czym polega? Jakie są zadania doradcy? Co oferują firmy konsultingowe?

Doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych: Ścieżka SMART FENG – na czym polega?

Doradca dofinansowań unijnych w FENG skupia się na holistycznym podejściu do procesu aplikacji, uwzględniając zarówno aspekty techniczne, jak i biznesowe. Doradca funduszy unijnych często analizuje całość działalności przedsiębiorstwa, aby zaproponować optymalne strategie finansowania. Doradztwo w pozyskiwaniu dofinansowania Ścieżka SMART FENG koncentruje się na dostarczaniu wsparcia dla projektów związanych z nowoczesnymi technologiami, innowacyjnymi rozwiązaniami, badaniami i rozwojem, które mają potencjał zmienić rynek. Eksperci z tego obszaru doradztwa oferują wsparcie na każdym etapie procesu – od identyfikacji odpowiednich funduszy unijnych, poprzez przygotowanie wniosku, aż po doradztwo w rozliczeniu projektów unijnych.

Pomoc w pozyskiwaniu funduszy unijnych: Ścieżka SMART FENG – jakie są zadania doradcy?

Pozyskanie dofinansowania w ramach ścieżki SMART to proces skomplikowany i czasochłonny, charakteryzujący się wysokim poziomem konkurencji. W ramach procesu doradczego szczególnie istotne są następujące elementy:
 1. Analiza potrzeb i potencjału klienta – kluczem do sukcesu jest dopasowanie odpowiedniego programu dofinansowania do specyficznych potrzeb i możliwości podmiotu ubiegającego się o środki. Doradca funduszy unijnych przeprowadza szczegółową analizę profilu klienta, uwzględniając jego cele strategiczne, potencjał innowacyjny oraz zdolności finansowe. Dzięki temu możliwe jest wybranie najlepszego instrumentu dotacyjnego, który maksymalizuje szanse na uzyskanie wsparcia finansowego.
 2. Rzetelne przygotowanie wniosku – przygotowanie skutecznego wniosku o dofinansowanie to jedno z najbardziej wymagających zadań w całym procesie. Doradcy pomagają w zgromadzeniu wszelkich niezbędnych informacji, dbając o to, by wniosek spełniał wszystkie wymogi formalne i merytoryczne. Na podstawie zebranych danych doradcy opracowują kompletny wniosek, zwiększając szanse na pozytywną ocenę.
 3. Wsparcie metodologiczne i merytoryczne – dzięki doświadczeniu w przygotowywaniu wniosków dla różnych branż, doradcy oferują pomoc w opracowaniu szczegółowych opisów merytorycznych. Ich wiedza branżowa pozwala na dostarczenie precyzyjnych wskazówek, które mogą znacznie poprawić jakość i skuteczność wniosku.
 4. Szkolenie – doradcy oferują szkolenia, które przygotowują klientów do panelu ekspertów podczas oceny merytorycznej. Szkolenia te umożliwiają lepsze zrozumienie kryteriów oceny oraz przygotowanie się do pytań i oczekiwań ekspertów.
 5. Wsparcie po przyznaniu środków – doradztwo nie kończy się na uzyskaniu dofinansowania. Doradcy wspierają klientów również w fazie realizacji projektu, monitorując zgodność działań z umową o dofinansowanie oraz szybko reagując na ewentualne problemy. Dzięki temu klienci mogą skupić się na realizacji swoich innowacyjnych projektów, mając pewność, że wszelkie kwestie formalne są pod kontrolą.
Każdy z tych elementów stanowi integralną część procesu pozyskiwania środków unijnych na innowacje, badania i rozwój, przyczyniając się do zwiększenia szans na sukces i efektywne wykorzystanie dostępnych środków.

Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych i przygotowywaniu wniosku Ścieżka SMART – zakres wsparcia 

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu Ścieżka SMART musi spełniać szereg wymagań formalnych i merytorycznych. Szerzej piszemy o tym w przewodniku po Ścieżce SMART. Pomoc w przygotowywaniu wniosku Ścieżka SMART zazwyczaj obejmuje następujące obszary:
 
 • Konsultacje – doradcy udzielają wnioskodawcom szczegółowych konsultacji na temat zasad i możliwości uzyskania dofinansowania. Obejmują one analizę regulaminu programu, kryteriów kwalifikacyjnych oraz ocenę szans na uzyskanie środków. Dzięki temu wnioskodawcy zyskują jasność co do wymagań oraz etapów procesu aplikacyjnego, co pozwala im na odpowiednie przygotowanie się.
 • Opracowanie koncepcji projektu – doradcy pomagają wnioskodawcom w opracowaniu koncepcji projektu, która spełnia wymagania programu. Proces ten obejmuje identyfikację kluczowych celów, określenie innowacyjnych aspektów projektu oraz zaplanowanie harmonogramu działań. Wspólna praca nad koncepcją projektu pozwala na wypracowanie spójnej i przekonującej wizji, która jest kluczowa dla pozytywnej oceny wniosku.
 • Opracowanie wniosku o dofinansowanie – przygotowanie wniosku o dofinansowanie jest procesem złożonym, wymagającym precyzyjnego zgromadzenia i przedstawienia informacji. Doradcy dofinansowań unijnych pomagają wnioskodawcom w przygotowaniu wniosku, który spełnia wszystkie wymagania formalne i merytoryczne. Wsparcie to obejmuje pomoc w tworzeniu opisów projektowych, budżetowania, określenia wskaźników sukcesu oraz przygotowanie dokumentacji technicznej i administracyjnej.
 • Wsparcie w procesie oceny wniosku – doradcy pomagają przedsiębiorcom w przygotowaniu do procesu oceny wniosku i udzielają wsparcia w przypadku pytań ze strony Instytucji Pośredniczącej. Pomoc ta obejmuje symulacje oceny, przygotowanie odpowiedzi na potencjalne pytania oraz szkolenia w zakresie prezentacji projektu. Dzięki temu wnioskodawcy są lepiej przygotowani do obrony swojego projektu przed ekspertami oceniającymi.
Dzięki wsparciu doradców w każdym z tych obszarów, wnioskodawcy mają większe szanse na pomyślne przejście przez proces aplikacyjny oraz pozyskanie dotacji unijnych na swoje innowacyjne projekty.

Doradztwo i pozyskiwanie funduszy unijnych Ścieżka SMART FENG – jakie są korzyści?

Do najważniejszych korzyści, jakie możesz uzyskać z zaangażowania doradcy do pozyskania dotacji Ścieżka SMART, należą:

 • Zwiększenie szans na uzyskanie dofinansowania – doradcy mają specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, dzięki czemu mogą pomóc przedsiębiorcom w przygotowaniu wniosku, który spełnia wymagania formalne i merytoryczne.
 • Oszczędność czasu i pieniędzy – doradcy pomagają w przygotowaniu wniosku w sposób kompleksowy, co pozwala na uniknięcie błędów i konieczności ponownego aplikowania.
 • Dostęp do wiedzy i informacji – doradcy śledzą najnowsze informacje o programach unijnych i warunkach ich finansowania, pomogą dobrać odpowiedni instrument dotacyjny.

Pomoc w pozyskiwaniu funduszy unijnych Ścieżka SMART – na co zwrócić uwagę przy wyborze firmy doradczej?

Przed wyborem doradcy warto zwrócić uwagę na następujące czynniki:
 
 • Doświadczenie w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych – doradca powinien mieć doświadczenie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie w ramach programów unijnych.
 • Specjalistyczne kompetencje – doradca powinien mieć specjalistyczne kompetencje w zakresie badań, rozwoju i innowacji.
 • Rekomendacje – warto zwrócić uwagę na rekomendacje innych przedsiębiorców, którzy korzystali z usług danego doradcy.
Podsumowując, doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych to kompleksowe wsparcie, które ma na celu maksymalizację szans na uzyskanie dofinansowania i prawidłową realizację projektu. Dzięki wsparciu specjalistów, proces ten staje się mniej skomplikowany, a szanse na sukces znacznie wzrastają.
 
Jeśli interesują Cię fundusze unijne na badania, projekty R&D, dotacje na innowacje w ramach Ścieżka SMART, zachęcamy do kontaktu. Oferujemy pomoc w pozyskiwaniu funduszy unijnych i krajowych.