# R&D # FENG # EIC # Fundusze Europejskie Regionalne # deep-tech # Life science

Life science - co obejmuje?

 

Life Science odnosi się do dziedziny nauki i technologii, która koncentruje się na innowacjach związanych z naukami biologicznymi, medycyną, ekologią i zdrowiem. Obejmuje szeroki zakres działań, które mają na celu poprawę zdrowia i życia w różnych aspektach oraz zrozumienie procesów, jakie zachodzą w tych obszarach. Life science obejmuje takie dziedziny jak
 • Biotechnologia – zastosowanie żywych organizmów lub ich produktów do celów przemysłowych. Rozwój nowych technologii biologicznych, takich jak inżynieria genetyczna, klonowanie, bioprocesy i produkcja biologiczna, które mogą mieć zastosowanie w medycynie, produkcji żywności, rolnictwie i przemyśle.
 • Biologia – nauka o żywych organizmach, ich budowie, funkcjonowaniu i rozwoju.
 • Biologia molekularna – badania nad strukturą i funkcją molekularną organizmów, co może prowadzić do lepszego zrozumienia życia na poziomie komórkowym.
 • Genetyka – badania nad dziedziczeniem genetycznym, ewolucją, genomiką i jej zastosowaniami w medycynie, rolnictwie i innych dziedzinach.
 • Genomika – nauka o genomie, czyli pełnym zestawie genów danego organizmu.
 • Proteomika – nauka o proteomie, czyli zbiorze wszystkich białek wytwarzanych przez dany organizm.
 • Medycyna – zastosowanie nauk przyrodniczych do diagnostyki, leczenia i zapobiegania chorobom. Badania nad nowymi lekami, terapiami genowymi, diagnostyką medyczną i innowacjami w opiece zdrowotnej.
 • Farmacja – nauka o lekach, ich wytwarzaniu i stosowaniu.
 • Ekologia – badania nad ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem, zarządzaniem zasobami naturalnymi i ochroną różnorodności biologicznej.
Life Science może również obejmować inne dziedziny nauk przyrodniczych, takie jak mikrobiologia, biologia ewolucyjna, neurobiologia i wiele innych.

 

Poznaj dotacje dla life science

 

W Polsce startupy bio-tech / med-tech, a także MŚP i duże spółki mogą pozyskiwać finansowanie z wielu programów dotacyjnych, które wspierają rozwój branży life science. Do najważniejszych programów należą:
 
1. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)
 
Program finansowany ze środków Funduszy Europejskich, który wspiera rozwój innowacji w Polsce. W ramach FENG dostępne są dotacje na projekty badawczo-rozwojowe w ramach instrumentu Ścieżka SMART, w tym projekty z zakresu life science w ramach KIS 1. ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO. Ścieżka SMART to największy w Polsce instrument dotacyjny finansujący badania, rozwój i innowacje. W ramach ścieżki SMARTmożna aplikować o dotację na 7 modułów, które odpowiadają twoim potrzebom. Wśród tych modułów są: B+R, infrastruktura B+R, wdrożenie innowacji, internacjonalizacja, cyfryzacja, zazielenienie oraz kompetencje. Projekt musi obowiązkowo zawierać minimum 1 moduł obligatoryjny – w przypadku MŚP do wyboru są moduł B+R lub wdrożenie innowacji, a w przypadku przedsiębiorstw innych niż MŚP wyłącznie moduł B+R.
 
Instytucjami wdrażającymi środki w ramach FENG są:
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) – państwowa instytucja finansująca badania naukowe i prace rozwojowe. NCBR oferuje dotacje na projekty z zakresu life science, w tym projekty badawcze, prace rozwojowe dla dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów z udziałem jednostek naukowych, a także projekty inkubacyjne i akceleracyjne.
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – państwowa instytucja wspierająca rozwój przedsiębiorczości. PARP oferuje dotacje na projekty z zakresu life science, w tym projekty badawcze, prace rozwojowe, a także projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw MŚP.
Aktualny harmonogram konkursów w ramach FENG znajdziesz tu.
 
2. Regionalne Programy Operacyjne
 
Programy finansowane ze środków Funduszy Europejskich, które wspierają inwestycje w badania i rozwój, innowacje, infrastrukturę społeczną, w tym edukację, ochronę zdrowia kulturę, technologie cyfrowe, energetykę oraz transport na szczeblu wojewódzkim. Instytucjami wdrażającymi Programy Regionalne są Urzędy Marszałkowskie.
Dotacje na projekty z zakresu life science w regionach mogą być przeznaczone m.in. na:
 • realizację prac badawczo-rozwojowych – badania naukowe, prace rozwojowe, a także działalność B+R w ramach innowacyjnych przedsięwzięć;
 • zakup usług badawczych od jednostek naukowych;
 • utworzenie lub rozwój infrastruktury badawczej;
 • rozwój kompetencji kadr;
 • wdrożenie nowych technologii i produktów w branży life science.
Regiony, które wspierają projekty z obszaru life science to lubuskie w ramach Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji (RIS) Zdrowie i jakość życia – EKO-ROZWÓJ, dolnośląskie w ramach RIS branża chemiczna i farmaceutyczna lub żywność wysokiej jakości, opolskie w ramach RIS procesy i produkty ochrony zdrowia i środowiska, śląskie w ramach RIS medycyna, małopolskie w ramach RIS nauki o życiu, podkarpackie w ramach RIS jakość życia, wielkopolskie w ramach RIS biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów, kujawsko-pomorskie w ramach RIS najlepsza bezpieczna żywność – przetwórstwo, nawozy i opakowania, pomorskie w ramach RIS technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się, warmińsko-mazurskie w ramach RIS żywność wysokiej jakości, mazowieckie w ramach RIS bezpieczna żywność, podlaskie w ramach RIS sektor medyczny, nauki o życiu i sektory powiązane łańcuchem wartości, lubelskie w ramach RIS medycyna i zdrowie.
 
Aktualny harmonogram konkursów w ramach programów regionalnych znajdziesz tu.
 
3. Dotacje krajowe w Agencji Badań Medycznych
 
Agencja Badań Medycznych (ABM) jest państwową agencją odpowiedzialną za rozwój innowacji w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. ABM realizuje jeden z pierwszych publicznych programów dotacyjnych z finansowaniem przeznaczonym na niekomercyjne badania kliniczne w Polsce.
 
Jakie projekty wspiera Agencja Badań Medycznych?
 
 • nowe programy profilaktyczne;
 • zwiększenie dostępu do innowacyjnych terapii;
 • badania nad chorobami cywilizacyjnymi;
 • wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych, w szczególnie palących obszarach: kardiologii, neurologii, psychiatrii, autoimmunologii oraz chorobom zakaźnym;
 • szczególne wsparcie onkologii, w ramach którego ABM zaplanowało osobny dedykowany konkurs o łącznej alokacji 1000 mln zł (terapie onkologiczne personalizowane i celowane);
 • konkurs dedykowany opracowaniu i rozwojowi nowych postaci farmaceutycznych produktów leczniczych, produktów o modyfikowanym uwalnianiu, produktów leczniczych złożonych, generycznych i biopodobnych produktów leczniczych.
 • konkurs dedykowany tworzeniu Centrów Wsparcia  Badań Klinicznych;
 • projekty w zakresie medycyny translacyjnej  w modelu from bench to bedside, wykorzystywanych do opracowywania lepszych sposobów leczenia pacjentów w warunkach klinicznych, które mogą stanowić bardzo istotny element budowania konkurencyjności polskich ośrodków biotechnologicznych w Europie.
Harmonogram konkursów ABM na 2024 r.
 • ABM/2024/1 – Otwarty konkurs na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze, 300 mln zł, I kwartał 2024 r.
 • ABM/2024/2 – Konkurs na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze w obszarze onkologii, 1 mld zł, II kwartał 2024 r.
 • ABM/2024/3 – Konkurs na rozwój projektów badawczorozwojowych z obszaru medycyny translacyjnej – TransMED SEED (Edycja 1), 300 mln zł, IV kwartał 2024 r.
 • ABM/2024/4 – Konkurs na rozwój Polskiej Sieci Badań Klinicznych przez utworzenie nowych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych, 150 mln zł, IV kwartał 2024 r.
 • ABM/2024/5 – Konkurs na komercyjne projekty w obszarze rozwoju innowacyjnych produktów leczniczych oraz odpowiedników oryginalnych produktów leczniczych w tym nowych postaci farmaceutycznych i nowych zastosowań znanych substancji czynnych oraz kombinacji substancji czynnych ze szczególnym uwzględnieniem produktów leczniczych o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, 300 mln zł, IV kwartał 2024 r.
 
4. Programy w ramach European Innovation Council
 
Alternatywą do programów wdrażanych w Polsce jest europejski EIC. To program Europejskiej Rady Innowacji, który przeznaczony jest w szczególności dla startupów z całej Europy – innowatorów podejmujących projekty o bardzo wysokim ryzyku, dużym wpływie na społeczeństwo oraz potencjale do transformacji rynku. Silny nacisk w EIC położony jest na opracowywanie przełomowych innowacji rozwiązujących palące problemy rynkowe i społeczne.
 
Dotacje z EIC Pathfinder, EIC Transition, EIC Accelerator
 
Europejska Rada ds. Innowacji oferuje takie instrumenty jak EIC Pathfinder, EIC Transition oraz EIC Accelerator. Podstawowa różnica pomiędzy tymi instrumentami dotyczy dojrzałości technologii i konfiguracji aplikujących.
W Pathfinder finansowane są projekty od TRL1 do TRL4, a o grant mogą aplikować konsorcja złożone z co najmniej 3 podmiotów, z co najmniej 3 różnych krajów stowarzyszonych, którymi mogą być wszystkie typy przedsiębiorstw (MŚP, mid-caps i duże), a także jednostki naukowe, uniwersytety.
Transition dotyczy finansowania prac R&D polegających na przekształcaniu pomysłów na etapie proof of principle w prototypy gotowe do demonstracji tj. rozwój technologii od TRL3/4 do TRL5/6, o grant mogą aplikować firmy MŚP i jednostki naukowe samodzielnie, a także konsorcja złożone od 2 do 5 partnerów – niezależnych od siebie, z siedzibą w różnych krajach członkowskich.
Najbardziej popularny wśród instrumentów EIC jest Accelerator, w którym o dofinansowanie mogą aplikować przedsiębiorstwa MŚP i small mid-cap, które dysponują przełomową technologią na TRL5 i potrzebują już tylko demonstracji rozwiązania do TRL8 polegającego na wdrożeniu do użytku operacyjnego i skomercjalizowania oraz skalowania rynkowego na TRL9.
 
Nabory wniosków w EIC w 2024:
 • EIC Pathfinder Open – 7 marca 2024
 • EIC Pathfinder Challenges – 16 października 2024
 • EIC Transition Open – 18 września 2024
 • EIC Accelerator Open – 13 marca 2024, 3 października 2024
 • EIC Accelerator Challenges – 13 marca 2024, 3 października 2024

 

Fundusze unijne i dotacje dla bio-tech i med-tech – skorzystaj z dofinansowania

 

W Innology pozyskujemy dofinansowania na badania i rozwój zarówno w ramach programów krajowych, jak i europejskich. Nie jesteś pewien, który program będzie najlepszy dla Twojego projektu? Daj nam znać, doradzimy i wspólnie wybierzemy najlepsze dotacje na innowacje.

Masz pytania do autora?

Powiązane artykuły

Harmonogram konkursów na 2024 rok w ramach FENG i Funduszy Europejskich dla Regionów w zakresie dotacji na prace B+R

Nowy rok oznacza kolejne szanse dla podmiotów starających się o uzyskanie dotacji na rozwój innowacyjnych projektów. Poniżej przygotowaliśmy harmonogram naborów w ramach FENG oraz wybranych ...

Czytaj
Fundusze VC czy fundusze unijne? Jak finansować rozwój technologii w startupach?

Dotacje unijne na projekty badawczo rozwojowe (obecnie instrument Ścieżka SMART w ramach FENG) oraz inwestycje udziałowe funduszy VC czy aniołów biznesu to najpopularniejsze źródła ...

Czytaj