GK Maspex

Maspex jest jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej firm w segmencie produktów spożywczych. Jest właścicielem m.in.: Tymbark, Kubuś, Tiger, Dr Witt, Tarczyn, Caprio, Lubella, Łowicz, Krakus, Kotlin, Puchatek, Ekland, DecoMorreno, Cremona, La Festa i Plusssz.

Zakres
współpracy

  • Kompleksowe doradztwo w procesie ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu 1.1.1 PO IR (szybka ścieżka dla dużych oraz konsorcjów przedsiębiorstw) dla 3 projektów.

  • Optymalizacja koncepcji projektów wraz z kojarzeniem partnerów do konsorcjum.

  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pt. "Opracowanie nowej odmiany pomidora gruntowego dedykowanego dla przetwórstwa oraz ulepszonej technologii jego uprawy w celu uzyskania wysokiej jakości, powtarzalnej i wydajnej produkcji w polskich warunkach klimatycznych".

  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pt. "Poprawa tekstury i walorów odżywczych oraz smakowych sosów warzywnych i przetworów owocowych marki Łowicz".

  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pt. "Opracowanie nowej odmiany ogórka gruntowego dedykowanego do kiszenia oraz ulepszonej technologii jego uprawy w celu uzyskaniawysokiej jakości, powtarzalnej i wydajnej produkcji w polskich warunkach klimatycznych".

Efekty
współpracy

Na podstawie założeń biznesowych dotyczących zakresu inwestycji zaproponowaliśmy koncepcję projektów B+R z udziałem partnerów w ramach konsorcjum oraz partnerów naukowych w charakterze podwykonawców. Przy współpracy z członkami konsorcjów zostały przygotowane dokumentacje aplikacyjne składające się z analizy przewag technologicznych, opisu prac B+R i kamienia milowych, analizy innowacyjności, analizy rynkowej, analizy opłacalności oraz budżetu. Na podstawie opracowanych dokumentacji spółki z GK Maspex tj. ZPOW AGROS NOVA oraz FRUKTUS AGROS NOVA otrzymały decyzje o przyznaniu pełnych wnioskowanych kwot dotacji na realizację wszystkich 3 projektów co daje nam 100% skuteczności w aplikowaniu o środki dla GK Maspex.

Wartość projektu

83,2 mln zł

Wartość pozyskanego dofinansowania:

45,5 mln zł

Referencje

Zespół konsultantów oraz Projekt Manager byli bardzo zaangażowani we współpracę i z należytą starannością wykonywali powierzone zadania. Doradcy innology wzięli pełną odpowiedzialność za proces przygotowania wniosków o dofinansowanie i wykonali je bardzo profesjonalnie. W rezultacie współpracy nasze projekty otrzymały dofinansowanie w łącznej kwocie ponad 45 mln zł. Cenimy innology za profesjonalizm i wysokie kompetencje. Jesteśmy przekonani, że wsparcie ze strony firmy innology było elementem decydującym o naszym sukcesie.

Zarząd ZPOW AROS NOVA

cooperation image