Curiosity Diagnostics sp. z o.o.

Curiosity Diagnostics jest spółką celową z Grupy Scope Fluidics, której celem jest opracowanie i dostarczenie urządzenia do natychmiastowej detekcji wielu celów genetycznych w całkowicie zautomatyzowanym przebiegu, przy użyciu technologii PCR.

Zakres
współpracy

  • doradztwo i przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach programu 1.1.1 PO IR (Szybka Ścieżka) dla projektu pt. "Innowacyjny system do ultraszybkiej diagnostyki molekularnej zakażeń szpitalnych w formacie Point-of-Care"
  • doradztwo w rozliczeniu pozyskanej dotacji

Efekty
współpracy

Zespół konsultantów na podstawie informacji merytorycznych Klienta przygotował kompletną dokumentację aplikacyjną dla projektu B+R spółki Curiosity Diagnostics, na podstawie której przyznano dotacje w pełnej wnioskowanej kwocie. 

Wartość projektu

8 274 475,46 zł

Wartość pozyskanego dofinansowania:

5 620 431,67 zł

Referencje

Doradcy innology to niewątpliwie zespół wysokiej klasy ekspertów w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych na projekty badawczo-rozwojowe, bardzo dobrze znający specyfikę tych projektów, posiadający duże doświadczenie i cechujący się wysokim profesjonalizmem. Potwierdzeniem niezwykle wysokich kompetencji jest fakt, że nasz wniosek uzyskał 20/23 pkt i zajął 1 miejsce w województwie mazowieckim i 2 miejsce spośród wszystkich 229 złożonych wniosków w konkursie.

Marcin Izydorzak - Prezes Zarządu

cooperation image

Podobne
realizacje

String Polska sp. z o.o.

String Polska sp. z o.o.

Life science

Zakres usługi

Pozyskanie dotacji R&D

Prev slide Czytaj
Warmie sp. z o.o.

Warmie sp. z o.o.

Life science

Zakres usługi

doradztwo w pozyskaniu i rozliczeniu dotacji B+R z programu szybka ścieżka

Prev slide Czytaj
Future Processing Healthcare sp. z o.o.

Future Processing Healthcare sp. z o.o.

ICT / AI

Zakres usługi

doradztwo w pozyskaniu i rozliczeniu dotacji B+R z programu szybka ścieżka

Prev slide Czytaj