telDoc sp. z o.o.

telDoc to dostawca nowoczesnych technologii medycznych m.in rozwiązania AIDA- wirtualnej asystentki medycznej. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji oraz wiedzy medycznej, AIDA wspiera lekarzy i pielęgniarki odpowiadając na pytania pacjentów i biorąc na siebie zarządzanie wizytami pacjentów oraz przeprowadzanie wywiadu medycznego w celu skierowania pacjenta na optymalną ścieżkę/procedurę medyczną.

 

Zakres
współpracy

  • doradztwo i przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programu 1.1.1 PO IR Szybka Ścieżka dla projektu pt. "Opracowanie systemu pozwalającego na automatyczne generowanie streszczeń medycznych na podstawie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz przeprowadzonego za pomocą voicebota wywiadu lekarskiego z wykorzystaniem modeli opartych na głębokich sieciach neuronowych"
  • doradztwo na etapie rozliczenia przyznanego dofinansowania

Efekty
współpracy

Przekazane przez Klienta informacje biznesowe i technologiczne zostały odzwierciedlone w dokumentacji aplikacyjnej, na którą składał się wniosek zawierający takie elementy jak analizę przewag technologicznych wraz z planem prac B+R, analizę innowacyjności, analizę rynkową, analizę opłacalności, analizę potencjału ludzkiego i technicznego oraz budżet. Na podstawie opracowanej dokumentacji spółce telDoc przyznano pełną wnioskowaną kwotę dotacji. 

Wartość projektu

6 528 199,38 zł

Wartość pozyskanego dofinansowania:

5 027 413,23 zł

Podobne
realizacje

Curiosity Diagnostics sp. z o.o.

Curiosity Diagnostics sp. z o.o.

Life science

Zakres usługi

doradztwo w pozyskaniu i rozliczeniu dotacji B+R z programu szybka ścieżka

Prev slide Czytaj
edrone sp. z o.o.

edrone sp. z o.o.

ICT / AI

Zakres usługi

doradztwo w pozyskaniu i rozliczeniu dotacji B+R z programu szybka ścieżka

Prev slide Czytaj
Prodromus S.A.

Prodromus S.A.

Life science

Zakres usługi

doradztwo w pozyskaniu i rozliczeniu dotacji B+R z programu szybka ścieżka

Prev slide Czytaj