Jakie programy dotacyjne dla deep-tech? Zasady kwalifikacji do EIC Accelerator?

Masz pytania do autora?