Nabór wniosków w programie Fundusze Europejskie dla Śląska (zakończony)

# Duże przedsiębiorstwa # MŚP # R&D # Dotacje na innowacje # Fundusze Europejskie Regionalne
W programie FESL.01.02 Badania, rozwój i innowacje kwalifikją się projekty badawczo-rozwojowe, których rezultatem będzie innowacja produktowa lub technologiczna wdrożona na rynek (definicję innowacji znajdziesz tu), a także projekty infrastrukturalne w tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach, służącego ich działalności innowacyjnej lub wsparciu prac badawczo – rozwojowych. Wsparciem mogą zostać objęte projekty wpisujące się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje woj. śląskiego tj. Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT), Medycyna, Energetyka, Przemysły wschodzące oraz Zielona gospodarka.

 

Fundusze Europejskie dla Śląska

 

 FESL 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.
  • Nazwa działania: Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach
  • Typ projektu: Infrastruktura B+R w przedsiębiorstwach, Prace B+R w przedsiębiorstwach
  • Typ wnioskodawcy: Przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa w ramach partnerstw przedsiębiorstw lub partnerstw przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi 
  • Data początkowa: 25.01.2024
  • Data końcowa: 18.04.2024
  • Kwota dofinansowania: 376 025 000,00 zł
  • Sposób wyboru projektów: konkurencyjny
  • Cel szczegółowy: Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii
  • Informacje dodatkowe: Możliwość uzyskania wsparcia dotyczyć będzie projektów badawczo-rozwojowych realizujących badania przemysłowe i prace eksperymentalno-rozwojowe lub same prace eksperymentalno-rozwojowe. Wsparcie będzie również udzielane na infrastrukturę służącą przedsiębiorstwom na rzecz prowadzenia przez nie prac B+R. O wsparcie będą mogły ubiegać się duże, średnie, małe i mikro przedsiębiorstwa, a także partnerstwa przedsiębiorstw lub partnerstwa przedsiębiorstw i organizacji badawczych. Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy, wynosi 2 000 000,00 PLN.

Masz pytania do autora?

Powiązane artykuły

Nabór wniosków w programie EIC Accelerator w 2024

W 2024 roku podmioty zajmujące się projektami innowacyjnych rozwiązań technologicznych mogą starać się o dofinansowanie w programie organizowanym przez Europejską Radę ds. Innowacji. ...

Czytaj
Nabór wniosków w programie EIC Pathfinder w 2024

W 2024 roku podmioty zajmujące się projektami innowacyjnych rozwiązań technologicznych mogą starać się o dofinansowanie w programie organizowanym przez Europejską Radę ds. Innowacji. ...

Czytaj
Nabór wniosków w programie EIC Transition 2024

W 2024 roku podmioty zajmujące się projektami innowacyjnych rozwiązań technologicznych mogą starać się o dofinansowanie w programie organizowanym przez Europejską Radę ds. Innowacji. 

Czytaj
Trwa konkurs ścieżka SMART dla projektów realizowanych w konsorcjach (zakończony)

21 listopada NCBR ogłosił nabór w ramach Ścieżki SMART – Projekty realizowane w konsorcjach. Ścieżka SMART konsorcja – konkurs tym razem skierowany ...

Czytaj