Niwa HRJ sp. z o.o.

Głównym profilem działalności Spółki jest prowadzenie prac hodowlanych dotyczących truskawki, maliny, jeżyny i suchodrzewu jadalnego. Programy hodowlane skierowane są na otrzymanie odmian truskawki, maliny, jeżyny i suchodrzewu jadalnego dedykowanych dla określonych gałęzi przetwórstwa i mrożenia owoców.

Zakres
współpracy

  • Kompleksowe doradztwo w procesie ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu ścieżka SMART dla projektu B+R pt. "Uzyskanie dwóch odmian maliny czerwonej owocującej na
    dwuletnich pędach w procesie hodowli twórczej o szczególnej przydatności do uprawy na zbiór letni wraz z opracowaniem technologii produkcji sadzonek typu plug plant i long cane o wysokim potencjale plonotwórczym"

  • Przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do spotkania z panelem ekspertów.

  • Rozliczenie przyznanej dotacji.

Efekty
współpracy

Na postawier przekazanych przez klienta założeń została przygotowana dokumentacja aplikacyjna, na którą składał się obszerny wniosek zawierający takie elementy jak analizę przewag technologicznych wraz z planem prac B+R, analizę innowacyjności, analizę rynkowę, analizę opłacalności, analizę potencjału ludzkiego i technicznego oraz budżet. Na podstawie opracowanej dokumentacji NIWA otrzymała decyzje o przyznaniu pełnej wnioskowanej kwoty dotacji. To już czwarty projekt z dofinansowaniem, przy którym doradzaliśmy, wszystkie zakończone powodzeniem, co daje nam 100% skuteczności w aplikowaniu o środki unijne dla tego klienta.

Wartość projektu

6 391 431.90

Wartość pozyskanego dofinansowania:

5 049 970.27

Podobne
realizacje

Curiosity Diagnostics sp. z o.o.

Curiosity Diagnostics sp. z o.o.

Life science

Zakres usługi

doradztwo w pozyskaniu i rozliczeniu dotacji B+R z programu szybka ścieżka

Prev slide Czytaj
Warmie sp. z o.o.

Warmie sp. z o.o.

Life science

Zakres usługi

doradztwo w pozyskaniu i rozliczeniu dotacji B+R z programu szybka ścieżka

Prev slide Czytaj
Future Processing Healthcare sp. z o.o.

Future Processing Healthcare sp. z o.o.

ICT / AI

Zakres usługi

doradztwo w pozyskaniu i rozliczeniu dotacji B+R z programu szybka ścieżka

Prev slide Czytaj