Nabór wniosków w programie Fundusze Europejskie dla Mazowieckiego (zakończony)

# Dotacje unijne krajowe # R&D # Dotacje na innowacje # Fundusze Europejskie Regionalne

 

W programie FEMA.01.01 Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw kwalifikują się projekty badawczo-rozwojowe, których rezultatem będzie innowacja produktowa lub technologiczna wdrożona na rynek (definicję innowacji znajdziesz tu). Dodatkowo elementem projektu mogą być wybrane wg potrzeb wnioskodawcy moduły. Wsparciem mogą zostać objęte projekty wpisujące się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje woj. mazowieckiego tj. bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania, nowoczesne usługi dla biznesu, wysoka jakość życia.

 

Fundusze Europejskie dla Mazowieckiego

 

FEMA.01.01 Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw.

  • Typ projektów: Projekty modułowe
  • Typ wnioskodawcy: przedsiębiorstwa
  • Data początkowa: 26.01.2024
  • Data końcowa 06.03.2024
  • Kwota dofinansowania: 66 333 150 zł
  • Sposób wyboru projektów: konkurencyjny
  • Informacje dodatkowe: Projekty obejmujące cały proces powstawania innowacji lub jego wybrane elementy, zakończony wdrożeniem (badania B+R stanowią element obowiązkowy). Elementy projektu modułowego obejmują: doradztwo, prace B+R przedsiębiorstw (w tym z udziałem sektora nauki), infrastrukturę B+R, prace przedwdrożeniowe, wdrożenie, nabywanie przez pracowników kompetencji oraz kwalifikacji. Duże przedsiębiorstwa mogą otrzymać dofinansowanie pod warunkiem ich współpracy z przedsiębiorstwami sektora MŚP.

Masz pytania do autora?

Powiązane artykuły

Nabór wniosków w programie Fundusze Europejskie dla Śląska (zakończony)

W programie FESL.01.02 Badania, rozwój i innowacje kwalifikją się projekty badawczo-rozwojowe, których rezultatem będzie innowacja produktowa lub technologiczna wdrożona na rynek, a także projekty ...

Czytaj
Nabór wniosków w programie EIC Accelerator w 2024

W 2024 roku podmioty zajmujące się projektami innowacyjnych rozwiązań technologicznych mogą starać się o dofinansowanie w programie organizowanym przez Europejską Radę ds. Innowacji. ...

Czytaj
Nabór wniosków w programie EIC Pathfinder w 2024

W 2024 roku podmioty zajmujące się projektami innowacyjnych rozwiązań technologicznych mogą starać się o dofinansowanie w programie organizowanym przez Europejską Radę ds. Innowacji. ...

Czytaj