Fundusze Europejskie na lata 2021-2027 trafią do Polski Wschodniej

# Dotacje unijne krajowe # Perspektywa unijna 2021-2027
Dnia 6 października 2022 roku Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 (FEPW). Program jest kontynuacją dwóch wcześniejszych programów wsparcia dla najsłabiej rozwiniętej części kraju.
 
Z programu FEPW skorzysta 5 województw - lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie oraz nowy region tzw. region mazowiecki regionalny (bez Warszawy i dziewięciu ościennych powiatów -legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, wołomińskiego, grodziskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego).
 
Wsparcie będzie udzielane w ramach 6 priorytetów:
1) Przedsiębiorczość i innowacje,
2) Energia i klimat,
3) Zrównoważona mobilność miejska,
4) Spójna sieć transportowa,
5) Zrównoważona turystyka,
6) Pomoc techniczna.
 
Budżet FEPW wynosi 2,65 mld euro, z czego dla przedsiębiorców (w tym start-upów) w ramach priorytetu przeznaczona jest kwota 500 mln euro. Jest to prawie o 1/3 mniej w stosunku do poprzedniego okresu programowania,w którym dla przedsiębiorstw z Polski Wschodniej skierowane było 719 mln euro, a w kontekście rozszerzenia zakresu terytorialnego o region mazowiecki regionalny proporcja ta jest bardziej niekorzystna.
 

NA CO MOGĄ LICZYĆ PRZEDSIĘBIORCY W FEPW?

 
FEPW w priorytecie 1 jest przeznaczony dla sektora MŚP. Przedsiębiorcy będą mogli aplikować o dofinansowanie na projekty obejmujące swoim zakresem:
  • automatyzację i robotyzację,
  • transformację modeli biznesowych w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ),
  • wsparcie procesów wzorniczych,
  • wsparcie turystyki.
Ponadto nadal wspierane będą start-upy w ramach tzw. platform startowych animowanych przez ośrodki innowacji.
 
Program FEPW będzie stanowił uzupełnienie programu FENG, gdzie duży nacisk został położony na projekty wysokoinnowacyjne uwzględniające komponent B+R, w przypadku procesów gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) program będzie komplementarny do programu FEnIKS.
 

FORMY WSPARCIA

 
Dla projektów związanych z rozwojem start-up’ów oraz transformacji modeli biznesowych w kierunku gospodarki obiegu zamkniętym wsparcie będzie miało formę dotacji bezzwrotnej, dla projektów obejmujących automatyzację robotyzację oraz procesy wzornicze będzie to dotacja bezzwrotna na usługi rozwojowe i doradztwo, natomiast część inwestycyjna będzie wsparta w formie dotacji warunkowej. Natomiast projekty związane z rozwojem turystyki będą wspierane z wykorzystaniem instrumentów finansowych (pożyczki).
 
Na podstawie zatwierdzonego Programu w perspektywie kilku miesięcy zostaną przygotowane dokumenty konkursowe i uruchomione pierwsze nabory wniosków.
 
 
 

Masz pytania do autora?

Powiązane artykuły

FENG – zatwierdzony przez Komisję Europejską

27 września 2022 r. Komisja Europejska zaakceptowała program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 (FENG). Jak wynika z ...

Czytaj
Nowa kategoria wielkości przedsiębiorstwa w perspektywie unijnej 2021-2027

Dotychczas w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 podział wielkości przedsiębiorstw opierał się na dwóch kategoriach: MŚP oraz duże. Kwalifikacja do danej kategorii determinowała procentowy poziom ...

Czytaj
Nowa mapa pomocy regionalnej dla Polski na lata 2022 – 2027

Nowa mapa pomocy regionalnej obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2027 r. na podstawie Rozporządzenia Rady ...

Czytaj