Nabór wniosków w programie Fundusze Europejskie dla Dolnośląskiego (zakończony)

# Dotacje unijne krajowe # R&D # Fundusze Europejskie Regionalne

W programie FEDS.01.02 Innowacyjne przedsiębiorstwa kwalifikują się projekty badawczo-rozwojowe, których rezultatem będzie innowacja produktowa lub technologiczna pozwalająca na jej urynkowienie (definicję innowacji znajdziesz tu). Dodatkowo elementem projektu może być moduł infrastruktura B+R tj. projekt dotyczący inwestycji w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę służącą prowadzeniu prac B+R i tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Wsparciem mogą zostać objęte projekty wpisujące się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje woj. dolnośląskiego tj. chemia i medycyna, auto-moto-aero-space, surowce naturalne i wtórne, maszyny i urządzenia, zielony ład, życie wspomagane technologią, przemysł 4.0.

 

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska

 

FEDS.01.02 Innowacyjne przedsiębiorstwa.

  • Typ projektu: A. Projekty B+R przedsiębiorstw, Infrastruktura B+R przedsiębiorstw (jako fakultatywny komponent projektu B+R)
  • Typ wnioskodawcy: MŚP, duże przedsiębiorstwa, mid-caps, small mid-caps, jednostki naukowe
  • Data początkowa: 15.02.2024
  • Data końcowa: 26.03.2024
  • Budżet konkursu: 155 977 500,00 zł

Masz pytania do autora?

Powiązane artykuły

Nabór wniosków w programie Fundusze Europejskie dla Śląska (zakończony)

W programie FESL.01.02 Badania, rozwój i innowacje kwalifikją się projekty badawczo-rozwojowe, których rezultatem będzie innowacja produktowa lub technologiczna wdrożona na rynek, a także projekty ...

Czytaj
Nabór wniosków w programie Fundusze Europejskie dla Mazowieckiego (zakończony)

W programie FEMA.01.01 Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw kwalifikują się projekty badawczo-rozwojowe, których rezultatem będzie innowacja produktowa lub technologiczna wdrożona na rynek

Czytaj
Trwa konkurs ścieżka SMART dla projektów realizowanych w konsorcjach (zakończony)

21 listopada NCBR ogłosił nabór w ramach Ścieżki SMART – Projekty realizowane w konsorcjach. Ścieżka SMART konsorcja – konkurs tym razem skierowany ...

Czytaj